archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Tento rok přichází již 39. ročník studentského festivalu FAMUFEST. Diváci a divačky se mohou těšit nejen na promítání filmů, ale i na výstavy, koncerty, workshopy, debaty a diskuze a zajímavé přednášky. Festival bude probíhat od 19. do 23. dubna 2023 a centrem všeho filmového dění se letos stanou Holešovice.

Tématem letošního FAMUFESTu je donaha! Cílem 39. ročníku festivalu, který bude probíhat od 19. do 24. dubna 2023, je poukázat na to, co všechno na sobě člověk nosí a co se může stát, když se od těchto věcí oprostí. Takové odhalení nám může ukázat samotné jádro člověka, kde se nachází ty nejniternější pocity a zkušenosti. Co může pro člověka toto odhalení, svlečení do naha znamenat a co může přinést druhým? To bude reflektovat letošní ročník FAMUFESTu. „Tématem letošního ročníku bychom chtěli poukázat na to, že člověk by se neměl bát poodhalit se ostatním, odhodit masku, svléknout se donaha, byť ho to možná učiní zranitelnějším. Chceme se soustředit na to, že v dnešní době je důležité jednat s druhými na rovinu a bez přetváření. Něco podobného učiní i naši tvůrci a tvůrkyně, svou tvorbou se nám odhalí tím, že do děl dají část svého já, svléknou svou duši,“ uvedl výkonný ředitel festivalu Lukáš Procházka.

Vizuální identita festivalu si stejně jako téma letošního ročníku zakládá na myšlence odhalení. Snaží se reflektovat skutečnost, že bychom ze sebe měli odhodit vrstvy jak emocionální, tak fyzické. Hlavním prvkem vizuálu jsou proto cedulky na našem oblečení, které nesou velké množství důležitých informací, doprovází nás na cestě světem, avšak přesto nejsou vidět. Grafičky Adéla Preislerová, Anna Vašičková a grafik David Stejskal tímto motivem chtěli upozornit na to, že co se nachází pod povrchem, může často obsahovat důležitější věci než to, co je viditelné na první pohled.

Středobodem festivalu se letos stane holešovické kino Bio Oko, kde se bude odehrávat hlavní podívaná. Program bude ale probíhat i na dalších místech, například v divadle Alfred ve dvoře, Klubu Letka či v hudebním klubu Bike Jesus. „Tento rok bychom chtěli dát důraz na téma dialogu a důležitosti upřímné a přívětivé komunikace s druhými. Chceme, aby festival byl příjemným místem pro všechny a aby se každý cítil vítaný. Připravili jsme pro diváky a divačky bohatý program, mimo promítání mohou navštívit i koncerty, výstavy a účastnit se diskuzí a přednášek,“ popisuje festival kreativní ředitelka Eliška Brožová. Zahajovacím filmem letošního ročníku bude meditativní dokument Petra Michala Je nalezena tím, koho hledá, který vyhrál cenu za nejlepší kameru na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Jedním z významných hostů, který svou návštěvou poctí FAMUFEST, bude režisér Tomáš Vorel. Prostřednictvím uvedeného archivního bloku festival nabízí jedinečnou možnost setkat se s Vorlovou tvorbou ještě z jeho studentských let na FAMU, a to konkrétně s filmy Dáreček, Ing. Chemikál a Je dobrá, slaďoučká. Mezi jeho další filmy patří jeho debutový snímek Pražská pětka, díky kterému se dostal do širšího povědomí nebo kultovní film Kouř.


FAMUFEST je studentský multižánrový filmový festival, který je každoročně organizován studenty a studentkami Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Díky festivalu má veřejnost jedinečnou možnost zhlédnout nejnovější, z velké části nedostupnou tvorbu studujících FAMU na nejrůznějších místech v Praze, a to spolu s mnoha dalšími doprovodnými akcemi v rámci festivalového programu. Poskytuje jim možnost prezentovat svou tvorbu veřejnosti a zároveň představuje nové talenty, které tvoří budoucnost české kinematografie, audiovize, fotografie, hry a dalších médií.

Festival vzniká za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Státního fondu kinematografie a Hlavního města Prahy. Akce se koná pod záštitou místostarostky městské části Praha 7 MgA. Hany Třeštíkové. Hlavní mediální partnerství FAMUFESTu poskytuje Česká televize.