Zastupitelstvo Mladých Prahy 7 zve na debatu k tématu distanční výuky, která se uskuteční ve čtvrtek 24. června 2021 od 9:00 ve Vodárenské věži na Letné. Účastníky do problematiky českého školství v době pandemie uvede spoluzakladatel informačního centra o vzdělávání EDUin Tomáš Feřtek. Následně zástupci škol představí své zkušenosti s distanční výukou – a budou se diskutovat její výhody a nevýhody ve srovnání s prezenční výukou. 

Registrace na debatu a FB Událost Distanční výuka jako revoluce?