archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od úterý 10. března od 18 hodin jsou v České republice zakázány divadelní, hudební, filmová představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce, trhy, veletrhy a další veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí vyšší než 100 osob. Zakázána je rovněž osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách, na učilištích a na vysokých školách. Na základě vývoje epidemiologické situace šíření koronaviru a doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu o tom v úterý 10. března 2020 rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Žáci základních, středních a vyšších odborných škol, učilišť a studenti vysokých škol mají od středy 11. března až do odvolání mimořádné volno. O uzavření všech školských zařízení, veřejných i soukromých, s výjimkou mateřských škol rozhodl na základě doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je zhoršená epidemiologická situace v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Ministerstvo zdravotnictví také přikročilo k zákazu akcí, u nichž se jednorázově očekává vyšší koncentrace osob. „Zakazují se s účinností od 10. března 2020 od 18 hodin divadelní, hudební, filmová a další představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky a veletrhy, a to jak soukromé, tak veřejné s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a dalších veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Mimořádné opatření se vztahuje také na sňatečné obřady, tj. při sňatečném obřadu nesmí být v obřadní síni přítomno více než 100 osob včetně oddávajícího a matrikářky. 

Myslíme si, že opatření jsou nutná, protože v Evropě vícero států nemá koronavirus pod kontrolou. Hlavním důvodem, proč jsme se tak rozhodli, je doporučení krajských hygieniků a náměstka ministra zdravotnictví Prymuly,“ doplnil předseda vlády a vyzval veřejnost, aby vzhledem k závažnosti situace nezbytnost tohoto opatření pochopila. „Chápeme, že to bude pro lidi velice nepříjemné, ale v každém případě chceme zabránit, aby se u nás nestalo to, co se stalo v Itálii, kde je celá země v karanténě. To je určitě velice nepříjemná situace pro celou Evropu. A proto to opatření, které si myslíme, že je velice důležité, a doufejme, že to všichni pochopí a že to podpoří. Je to opravdu nutné,“ řekl předseda vlády.

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví naleznete kompletní znění mimořádného opatření ke školní docházce a mimořádného opatření k zákazu akcí nad 100 osob.

Zákaz se zatím nevztahuje na mateřské školy a další subjekty předškolního vzdělávání. Vláda chce co nejvíce občanům umožnit i za této situace chodit do zaměstnání, aby nedošlo k závažným škodám v české ekonomice. S odbory a zaměstnavateli nicméně bude jednat o tom, aby matkám s malými školáky uznaly v případě nutnosti nepřítomnost v zaměstnání jako ošetřování člena rodiny.

Potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let stačí elektronicky

Na úrovni Ministerstva práce a soc. věcí bylo domluvena novinka, která rodičům i školám usnadní život. Potvrzení na ošetřovné pro rodiče dětí do 10 let aktuálně není třeba vyzvedávat na školách osobně. Stačí svou školu kontaktovat a potvrzení obdržíte elektronicky. V této podobě jej také pošlete zaměstnavateli. Aktuálně se řeší, kdy, jak a zda vůbec bude třeba dodatečně zaměstnavateli doručit originál.

V reakci na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dnes v úterý 10. 3. v odpoledních hodinách jednala Bezpečnostní rada hl. m. Prahy. Přijala několik nařízení a doporučení ve vztahu ke školství, městské dopravě, příspěvkovým organizacím města a dalším oblastem. Jejich přehled uvádíme:

·         Bezpečnostní rada hlavního města Prahy vzala na vědomí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví.

·         Bezpečnostní rada hlavního města Prahy v tuto chvíli nedoporučuje uzavření základních uměleckých škol, ani domů dětí a mládeže.

·         Bezpečnostní rada kraje nedoporučuje uzavření mateřských škol, jeslí a dětských skupin.

·         Bezpečnostní rada hlavního města Prahy dala pro školy a jejich učitele doporučení, aby žákům připravili domácí výuku a pravidelně jim zasílali učivo a úkoly.

·         Bezpečnostní rada hlavního města doporučila dokončit již započaté lyžařské turnusy a školy v přírodě. 

·         Bezpečnostní rada hlavního města v tuto chvíli nedoporučuje uzavření Galerie HMP, Muzea HMP, Planetária HMP, vnitřních prostor Národní kulturní památky Vyšehrad, Městské knihovny kromě Ústřední knihovny, pokud naplní požadavky dané mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.

·         Bezpečnostní rada hlavního města požádala Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), aby vybavil vestibuly metra dezinfekčními prostředky. Bezpečnostní rada žádá DPP, aby důkladně dbal na zvýšenou dezinfekci všech vozidel.

·         Bezpečnostní rada hlavního města nařídila uzavření interiérových expozic v ZOO Praha. Rada doporučila Botanické zahradě hlavního města, aby zajistila omezený počet návštěvníků v interiérových expozicích.

·         Bezpečnostní rada hlavního města Prahy doporučila limit pro návštěvu bazénů, které zřizuje (například Na Šutce, Strahov) na sto aktuálních návštěvníků.

·         Bezpečnostní rada hlavního města doporučuje neuzavírat halu 22 Holešovické tržnice jako stabilní místo prodeje potravin.

·         Bezpečnostní rada hlavního města Prahy žádá občany o dodržování stávajících doporučení, zejména těch týkající se osobní hygieny.

·         Bezpečnostní rada hlavního města bere na vědomí, že budou zrušeny školní linky.

·         Bezpečnostní rada hlavního města vyzývá Bezpečnostní radu státu, aby vyřešila nedostatek pracovníků na informačních linkách Hygienické stanice hl. m. Prahy.

·         Navržená opatření a doporučení platí od nynějška do odvolání.

 

Další informace a opatření v souvislosti s koronavirem najdete zde.