archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 7 a Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022, hledáme členy volebních komisí.

Zájemci z řad občanů se mohou hlásit nejlépe e-mailem na odboru správních agend ÚMČ Praha 7 benesp@praha7.cz nebo chramostovaz@praha7.cz. V e-mailu prosíme o uvedení celého jména, data narození, adresy bydliště a telefonního kontaktu.

Zasedání okrskových volebních komisí je naplánováno na 1. září 2022 odpoledne v budově radnice MČ Praha 7, U Průhonu 38.

Předseda a místopředseda každé komise se povinně zúčastní počítačového školení ČSÚ, které se bude konat na radnici MČ ve dnech 15. a 16. září 2022 (trvání cca 1 hodina).

Odměna volebních komisí v případě plné účasti (zasedání, příp. školení, dva dny voleb) ze zákona činí 2 200 Kč pro člena komise, 2 500 Kč pro místopředsedu a 2 600 Kč pro předsedu komise. Rada MČ Praha 7 schválila navíc příspěvek 300 Kč pro všechny.

Zájemci o členství v okrskových volebních komisích jsou vítáni, berte však prosím v úvahu vyšší časovou náročnost sčítání hlasů ve volbách do zastupitelstev obcí.