Sdružení aktivních seniorů Aksen nad 50 let pořádá v neděli 6. září od 9.30 hodin sportovní odpoledne ve sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou, Nad Štolou 1510/1. Během dne si tak můžete zasoutěžit v chůzi nordic walking, stolním tenise, tenise, pétanque nebo v seniorském pětiboji.   

Každý jednotlivec se může přihlásit na všechny disciplíny, jednotlivé soutěže jsou uspořádány tak, aby se daly časově zvládnout. Přihlášky se přijímají na emailové adrese: aksen@aksen.org nebo azagorova@aksen.org do středy 2. září. Startovné: 50,- Kč se platí v hotovosti u prezence – stolek vedle vstupu do areálu.

Technická ustanovení jednotlivých disciplín v AkSenHry 2020:

CHŮZE NORDIC WALKING  – garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:15 h
4 kategorie:  – ženy a muži do 70 let

                      – ženy a muži nad 70 let

Délka tratě: 600 m/2 kola
Poznámka: Účastníci závodu startují s vlastními Nordic Walking holemi.

 

STOLNÍ TENIS – garant soutěžní disciplíny: Petr Rudolf
Start: 10:30 h
2 kategorie:  – ženy bez rozdílu věku

                      – muži bez rozdílu věku

Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety do 11 bodů. Podle počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými pálkami, organizátor dodá hrací míčky.

 

TENIS – garant soutěžní disciplíny: Vladimír Slivka
Start: 10:30 h
2 kategorie:   – ženy bez rozdílu věku

                       – muži bez rozdílu věku

Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety. V případě velkého počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými tenisovými raketami, organizátor dodá tenisové míčky.

 

STŘELBA KOULEMI NA PÉTANQUE NA 8 M – garant soutěžní disciplíny: Vladimír Papoušek
Start: 10:30 h, hod šesti koulemi
2 kategorie:   – ženy bez rozdílu věku

                       – muži bez rozdílu věku

 

SENIORSKÝ PĚTIBOJ – garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová, Vanda Marušová
Start: 10:30 h
4 kategorie:  – ženy a muži do 70 let

                      – ženy a muži nad 70 let

1. Hod na přesnost
2. Střelba do bránky floorbalovou hokejkou
3. Slalom 20 m se zátěží
4. Discgolf
5. Hod šipkami na terč

Všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter.

Plakát