archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sdružení aktivních seniorů Aksen nad 50 let pořádá v neděli 5. září 2021 od 9.30 hodin sportovní odpoledne ve sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou, Nad Štolou 1510/1. Během dne si tak můžete zasoutěžit v chůzi nordic walking, stolním tenise, tenise, pétanque nebo v seniorském pětiboji.

Přihlášky se přijímají na emailové adrese: aksen@aksen.org nebo azagorova@aksen.org do středy 1. září 2021. Startovné: 50 Kč se platí v hotovosti u prezence – stolek vedle vstupu do areálu.

Každý jednotlivec se může přihlásit na všechny disciplíny, jednotlivé soutěže jsou uspořádány tak, aby se daly časově zvládnout. Všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter.


Technická ustanovení jednotlivých disciplín:

CHŮZE NORDIC WALKING  – garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová

Start: 10:15 h

4 kategorie:

  • ženy a muži do 70 let
  • ženy a muži nad 70 let

Délka tratě: 600 m/2 kola

Poznámka: Účastníci závodu startují s vlastními Nordic Walking holemi.


STOLNÍ TENIS – garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová

Start: 10:30 h

2 kategorie:

  • ženy bez rozdílu věku
  • muži bez rozdílu věku

Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety do 11 bodů. Podle počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.

Poznámka: Účastníci hrají svými pálkami, organizátor dodá hrací míčky.


TENIS – garant soutěžní disciplíny: Vladimír Slivka

Start: 10:30 h

2 kategorie:

  • ženy bez rozdílu věku
  • muži bez rozdílu věku

Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety. V případě velkého počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.

Poznámka: Účastníci hrají svými tenisovými raketami, organizátor dodá tenisové míčky.


STŘELBA KOULEMI NA PÉTANQUE NA 8 M – garant soutěžní disciplíny: Vladimír Papoušek

Start: 10:30 h, hod šesti koulemi

2 kategorie: 

  • ženy bez rozdílu věku
  • muži bez rozdílu věku

SENIORSKÝ PĚTIBOJ – garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová, Vanda Marušová

Start: 10:30 h

4 kategorie:

  • ženy a muži do 70 let
  • ženy a muži nad 70 let

1. Hod na přesnost

2. Střelba do bránky floorbalovou hokejkou

3. Běh s míčkem na výpletu tenisovej rakety

4. Discgolf

5. Lukostřelba

Hod šipkami na terč-nesoutěžní disciplína


Plakát