archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Další temná zákoutí pod Hlávkovým mostem ožila. Nabízejí nové sportoviště s překážkami a terénními prvky pro skateboarding, BMX a koloběžky, ale i klidové místo se závěsnými lavičkami.

Živá součást města
V listopadu 2021 prošla část nevyužívaných a zpustlých podchodů u stanice MHD Vltavská proměnou v unikátní prostor pro sportovní a volnočasové aktivity. Zrekonstruované podchody se rychle zapsaly na sportovní mapu Prahy. Dospělí, teenageři i děti sem vyrážejí na skateboard, BMX či koloběžku, zahrát si streetball (městský druh basketbalu, při němž se hraje na jeden koš, pozn. red.) nebo se třeba jen tak po cestě do práce či do školy protáhnout na hrazdě. Celé léto i na podzim se zde konaly nejrůznější akce pořádané zdarma pro širokou veřejnost – workshopy, lekce skateboardingu, streetballové turnaje, filmové projekce či malé hudební produkce.

Kromě zájmu široké veřejnosti se oživené podchody dočkaly také uznání mezi architekty. Projekt byl nominován mezi 29 nejlepších loňských staveb v rámci České ceny za architekturu a získal čestné uznání na Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu. „Realizace potvrdila společný předpoklad, že prostor bývalých podchodů nabízí mezisvět, v němž je možné fungovat i v zimním období. A především potvrdila, že tento mezisvět je funkční metaforou jednoduché vize: pokud městské stavby či veřejný prostor přestávají fungovat, není hned nutné je bourat nebo kompletně rekonstruovat,“ upřesňují spoluautoři koncepce úprav Richard Preisler a Martin Kontra. Tým z radnice Prahy 7 pod vedením místostarostky Hany Třeštíkové se s ostatními partnery proto pustil do úprav dalšího podchodu, jenž je situován bezprostředně při levém břehu Vltavy u paty Hlávkova mostu.

Fáze 2
Práce zde probíhaly od června do listopadu minulého roku a jejich výsledkem je další multifunkční sportoviště, které funguje nezávisle na ročním období, počasí či denní době. Prostor je opět navržen tak, že i za plného provozu umožňuje zachovat transportní funkci podchodu pro chodce a cyklisty. Stejně jako v předchozí etapě došlo k důkladnému vyčištění celého prostoru, výměně povrchů, instalaci kvalitního osvětlení a umístění mobilních prvků typických pro sportovní street spot.

Na novém sportovišti najdete překážky a terénní prvky pro skateboarding, BMX a koloběžkáře, na které je tentokrát kladen důraz, neboť se na ně v podobných místech občas trochu zapomíná. V další části podchodu je pak klidová zóna se závěsnými lavičkami k odpočinku a společnému sdílení místa a vyosené panely u výhledů z podchodu do budoucna poskytují zajímavý prostor pro kurátorovanou street art galerii.

Spořicí prasátko
Překážky a lavičky však nejsou tím jediným, co na sportovišti najdete. U východního vstupu se usídlilo i betonové prasátko Ollie, jež je patronem podchodu a v místě tvoří prvek sounáležitosti a solidarity. Uživatelé podchodů mohou naskenovat QR kód z podstavce prasátka a poslat příspěvek na pomoc lidem v nouzi. QR kód je provázán se solidárním transparentním účtem Prahy 7, jehož prostřednictvím lze přispět na pomoc lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a potřebují zajistit své základní potřeby.


O podchodech jsme si povídali s Martinem Hroudou z architektonického U / U Studia, které stojí za podobou obou sportovišť na Vltavské.

Co bylo nutné vymyslet, aby se z podchodů mohl stál skatepark?
Museli jsme kreativně pracovat se státní správou a samosprávou, vést dlouhé diskuze a občas jsme měli i pocit, že musíme edukovat společnost. Cesta to nebyla lehká, ale jsme nesmírně rádi, že se nám to všem společně nakonec podařilo.

Jak podle vás vypadá dobrý skatepark?
Park by měl plynule navazovat na svoje nejbližší okolí. Skatepark je součástí veřejného prostoru a neměl by působit jako uměle vložené sportoviště, které nekomunikuje se svým okolím. Měl by být bez oplocení a co nejvíce přehledný, transparentní. Lákat ostatní kolemjdoucí k návštěvě. Dříve se budovaly skateparky na kraji města, hlavně aby nikoho nerušily, a tím se vytvářela pomyslná ghetta za plotem, kam se lidé báli jít. To se snažíme změnit. Taky je důležité myslet na zázemí uživatelů skateparku.

Popište nám překážky, které jste do podchodů navrhli. Jsou v něčem speciální?
Snažíme se vždy navrhovat překážky trochu jinak, originálně. Něco, co není v každém skateparku. Ale často platí pravidlo, že méně je více a překážky musí mít mezi sebou hlavně dost prostoru. Finální podobu konzultujeme se zástupci komunit, v tomto případě skate, BMX, koloběžky, bruslaři.

V čem se první část podchodů liší od druhé?
V první části podchodů je i venkovní prostor s amfiteátrem, streetballovým hřištěm a food truckem. Zároveň kromě umístění překážek pro freestyle sporty využíváme i stávající betonovou válcovou konstrukci jako boulder stěnu a lehčí posilovnu. Překážky laděné do stylu street jsou umístěné po stranách, abychom respektovali pěší koridor.

V druhém podchodu je celý prostor pod mostovkou Hlávkova mostu a pracujeme s nádhernými výhledy na město a řeku Vltavu. Koncept plynoucí řeky můžete najít opakovaně i v návrhu. Překážky jsou oproti prvnímu podchodu více skateparkové a umožňují liniovou nekonečnou jízdu – řeka. V místech s výhledem umisťujeme chill out zónu se zavěšenými sedáky, zrcadly pro tanečnice na bruslích a single lavičkou. Stávající pěší/cyklo koridor respektujeme jak umístěním překážek pouze k jedné straně podchodu, tak i volbou hrubosti betonu. Dále je tam umístěné prasátko Ollie, které má na podstavci QR kód, přes nějž můžete přispět na solidární transparentní konto Prahy 7. Atmosféru celého podchodu podtrhuje design osvětlení.

Podchody zdobí nánosy graffiti různé úrovně. Jste za to rádi, nebo byste jako architekti prostor raději udrželi vyčištěný?
Nevadí nám to a vlastně nás to baví. Přijde nám, že to k atmosféře podchodů patří, a naopak je to známka toho, že se podchody používají a je o ně zájem.

Pro chodce může být podchod trochu nekomfortní. Setkáváte se s tímto názorem často? Jde smířit svět skejťáků a kolemjdoucích?
S cílem smíření jsme do projektu šli a myslím si, že právě podchody jsou jasným důkazem toho, že to funguje. Máme rádi, když se ve veřejném prostoru mísí více funkcí a tím je atraktivnější, bezpečnější. Věříme ve vzájemnou toleranci a edukaci společnosti.

Ateliér vašeho studia sídlí na Letné. Máte k téhle části Prahy speciální vztah? Míst pro skateboarding je na Sedmičce asi dost – Stalin, Mystic Skatepark Štvanice, pak vaše realizace na Výstavišti a v podchodech na Vltavské. Máte vyhlédnuté nebo vysněné další místo, kde by se zde dalo jezdit?
K Letné máme velký vztah a nechceme ji opustit. Někteří z nás vyrůstali na Stalinu. Z Prahy 7 se pomalu stává mekka skateboardingu a jsme rádi, že máme hodně možností, kam si jít po práci zajezdit. Líbilo by se nám zaktivovat žulovou plochu před Veletržním palácem. Kombinace umění a pouličního umění, skateboardingu, je více než lákavá.

Co vás naučil skateboarding o městě?
Skateboardisté používají a vidí město trochu jinak než ostatní uživatelé. Koukáme se na schody, lavičky, zábradlí, povrchy, chodníky a obrubníky jako na příležitost pro jízdu. Surfujeme městem. Skateboardisté také tráví dost svého času v ulicích města, takže mu často dobře rozumějí a používají ho aktivně. Vědí, co je dobré pro mobilitu a kde se dobře tráví volný čas. Občas říkáme, že skateboardisté jsou nejlepší architekti veřejných prostranství.

Hlavním evropským městem skateboardingu Praha nejspíš není. Jak si stojí mezi ostatními, například v porovnání s často skloňovanou Kodaní?
Stalin je jedno z nejznámějších míst pro skateboarding, sjíždějí se sem profesionálové z celého světa. Celkově má Praha dost míst pro skateboarding, ale mohla by jich samozřejmě mít víc. Horší je to ale s průjezdností a propojením celého města, tak jak je to například v Kodani, Barceloně. Člověk tu nemůže plynule jet z jednoho místa na druhé.

Jezdí někdo z vašeho týmu do práce na skateboardu či koloběžce?
Skoro všichni od nás z týmu na něčem jezdíme! To je podmínka u přijímacího pohovoru. (smích)

 


SOLIDARITA OD SOUSEDŮ
Transparentní účet SOS P7: 000123-2000870339/0800. Přispěním se posílí Humanitní fond MČ Praha 7. Příspěvky budou využity na individuální pomoc občanům z Prahy 7 v souladu s pravidly fondu.

KDO ZA PODCHODY STOJÍ?
Investor: Hl. m. Praha – Technická správa komunikací hl. m. Prahy a Technologie hl. m. Prahy, MČ Praha 7, koncept řešení revitalizace místa: Re_place, V7_underground, architekti projektu: U / U Studio, grafika a light design: Maxo Simko, Jan Poš, realizace: Bonidee MNG, Eissen – Václav Hník, Jakub Karlík, Mikoláš Zika a Jan Brejcha