archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V Pražské tržnici se sešla mezinárodní porota architektonicko-krajinářské soutěže na řešení veřejných prostranství areálu, aby posoudila první kolo došlých návrhů. Soutěž vyhlásilo hlavní město Praha na přelomu června a července letošního roku. Do soutěže se přihlásilo osmnáct ateliérů z devíti zemí světa, do druhého kola jich postupuje šest. Porota jednala dva dny a znovu se sejde na jaře 2022, kdy vybere vítězný návrh pro budoucí podobu veřejných prostranství celého areálu.

„Veřejná prostranství Pražské tržnice jsou klíčem proměny celého areálu. Revitalizace tohoto uceleného a historicky cenného prostoru je citlivým a náročným úkolem. Proto jsme se rozhodli jej svěřit ateliéru, který vzejde z účastníků mezinárodní architektonické soutěže nejen z Česka, ale i z dalších evropských zemí. Jsem rád, že zasedání mezinárodní poroty za účasti respektovaných odborníků probíhalo ve velmi přátelské pracovní atmosféře a těším se na další kolo soutěže,” komentuje Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu, který má areál ve své gesci a je také jedním z porotců soutěže.

Z celkového počtu 18 návrhů, které do soutěže dorazily, jsou 4 z České republiky, 4 z Holandského království, po dvou návrzích z Maďarska, Slovenska a Itálie, dále po jednom návrhu dorazilo ze Spojených států amerických, Číny, Polska a Belgie. Soutěž je až do zveřejnění finálních výsledků anonymní.

Ateliéry v soutěži navrhují novou podobu vstupů do areálu a jeho lepší napojení na okolní čtvrti. Studie také mají za úkol navrhnout řešení všech “povrchů” – tedy korz, chodníků, cest, veřejných prostranství a také prvků pro odpočinek a trávení volného času či mobiliář. Důležitým bodem zadání je snaha doplnit Pražskou tržnici zelení. Nová podoba veřejných prostranství bude udávat charakter celému areálu. 

„Pražská tržnice byla vinou bývalého nájemce a následného vleklého soudního sporu s městem hluboce zanedbaná. Vzpomínám na dramatické převzetí areálu od nájemce v době mého působení na magistrátu. Jsem proto ráda, že je desetiletý spor o tento jedinečný a památkově chráněný areál u konce ve prospěch Prahy. Je potěšující, že město má osud tržnice opět ve svých rukou a že se díky tomu dávají do pohybu procesy revitalizace areálu,“ říká Alexandra Udženija, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy a členka soutěžní poroty.

Mezinárodní porota jednala dva dny přímo v hale 13 v areálu tržnice.  Předsedkyní mezinárodní poroty je paní Gabu Heindl, zakladatelka vídeňského ateliéru GABU Heindl Architektur, která se zabývá urbanismem a městským plánováním a současně přednáší na univerzitách ve Vídni, Sheffieldu a Londýně.

Další člen poroty architekt Régis Guignard z pařížského ateliéru MÉRISTÈME hodnotí velmi kladně všechny došlé návrhy. „Zasáhnout do rámce budov a formulovat návrh, který není pouhým „negativem“ dochované architektury, je zde velkou výzvou; pravděpodobný vývoj programu v budovách, otázka limitů, přístupů, vztahů s okolním kontextem, stejně jako pozornost věnovaná dopravě, zejména automobilové, vytváří soubor omezení, která šest vybraných týmů dokázalo velmi dobře integrovat,” okomentoval soutěžní návrhy Guignard. 

Do finálního kola soutěže postupují návrhy od šesti architektonických ateliérů. Ty následně obdrží výzvu se specifikacemi požadavků na dopracování návrhu. Vítěz by měl být znám na jaře příštího roku, s vybraným studiem pak hlavní město podepíše smlouvu na realizaci díla. Předpokládaná hodnota rekonstrukce dle vítězného návrhu se bude pohybovat v řádu vyšších stovek milionů korun a bude realizována v několika etapách v průběhu dalších deseti až patnácti let.

„Našim cílem je, aby tržnice nabízela Pražanům všech věkových a příjmových skupin kvalitní místo nákupů a služeb, gastronomii, kulturu a byla oblíbeným místem pro trávení jejich volného času. Veřejná prostranství vnímáme jako cestu k úspěchu v těchto našich snahách,“ dodává Pavel Vyhnánek.

Fakt, že Pražané považují areál Pražské tržnice za důležitý, podpořily i výsledky ankety, která byla součástí výstavy Praha zítra? Pražské priority. Návštěvníci výstavy vybrali tržnici za nejvyšší prioritu v kategorii Nové příležitosti a dali jí přednost před jinými projekty města.

Veškeré informace k soutěži najdete na stránkách organizátora: https://cceamoba.cz/souteze/trz