Od 1. ledna 2019 do 28. února 2020 probíhal XVIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Do něj se přihlásilo 60 muzeí a galerií působících na našem území celkem 87 projektů. Nejpočetnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2019 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2019 (30 projektů) a Muzejní počin roku 2019 (17 projektů). Na stupních vítězů se umístila oblíbená muzea na Sedmičce: Národní technické muzeum a Národní zemědělské muzeum. Zvláštní ocenění si odnáší i Národní galerie v Praze.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis, které se tradičně koná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května), bylo z důvodu pandemie covid-19 přesunuto na úterý 6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Výsledky:

Kategorie Muzejní výstava roku 2019

 • I. místo – Cena Gloria musaealis – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích za „Nové expozice muzea“
 • II. místo – Muzeum hlavního města Prahy za výstavu „Chudá Praha: Lidé – Místa – Instituce (1781–1948) / EPOS 257: Dýmová hora“
 • III. místo – Technické muzeum v Brně za výstavu „V těžkých dobách: Boje o hranice (1918–1919)“
 • Zvláštní ocenění – Muzeum dr. Aleše Hrdličky za „Antropologickou expozici“
 • Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Národní galerie v Praze za stálou expozici „1796–1918: Umění dlouhého století“

Kategorie Muzejní publikace roku 2019

 • I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum umění Olomouc za dvoudílnou publikaci „Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695)“
 • II. místo – Národní technické muzeum za publikaci „Fenomén Ringhoffer: Rodina, podnikání, politika“
 • III. místo – Muzeum města Brna, příspěvková organizace, za publikaci „Vize modernosti: Rudolf Sandalo 1899–1980“
 • Zvláštní ocenění – Městské muzeum Skuteč za publikaci „Vojáci Skutečska 1914–1920“

Kategorie Muzejní počin roku 2019

 • I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, za projekt „Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa“
 • II. místo – Městské muzeum a galerie Hořice za projekt „Rekonstrukce muzea a nová expozice Od kamene k soše“
 • III. místo – Národní zemědělské muzeum, s. p. o., za projekt „Modernizace areálu ve Valticích a nové expozice“
 • Zvláštní ocenění – Muzeum města Brna, příspěvková organizace, za projekt „Baron Trenck: Nová tvář legendy“

Cena Českého výboru ICOM

 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze za výstavu „Šílený hedvábník: Zika a Lída Ascher / Textil a móda“

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis. Jeden z projektů získává Cenu Českého výboru ICOM, udělovanou aktivitám významně přispívajícím k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Jeden soutěžní projekt může získat Cenu čestného výboru soutěže. V něm jsou zastoupeny významné osobnosti našeho veřejného života a kultury. Čestný výbor tvoří mediální tvář soutěže a přebírá svoji záštitu nad každým jejím ročníkem.

Podobně jako v předchozích letech se ceremoniál nesl v duchu divácky atraktivní koncepce, která zahrnuje ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce či události. Na scéně bylo tentokrát připomenuto 30. výročí vzniku AMG jako největšího profesního svazu muzejních organizací a osob činných v oboru muzejnictví, který působí v České republice od roku 1990. Jubileum se stalo podkladem pro zpracování grafického layoutu XVIII. ročníku, který zároveň připomíná, že Národní soutěž muzeí Gloria musaealis v roce 2020 oslavila svoji plnoletost.


Ve spolupráci s agenturou CzechTourism byly připraveny soupisy všech oceněných projektů v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis za období 2002–2019, které jsou k dispozici na webových stránkách www.gloriamusaealis.cz a na portálu Kudyznudy.cz v sekci Kultura – Muzea a galerie. Speciální logo upozorňuje návštěvníky na instituce, jež v uplynulých ročnících získaly ocenění. U každé se pak objevuje i seznam všech jejích cen za 18 let trvání soutěže.


Akce se konala pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Hany Třeštíkové. Partnery slavnostního vyhlášení byly Obecní dům, a. s., Národní muzeum, Hlavní město Praha, Český rozhlas, AV Media, a. s., a Three Brothers Production. Hlavním mediálním partnerem ceremoniálu se stala Česká televize. Mediálními partnery akce byly Český rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY.

Soutěž společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. a Český výbor ICOM, z. s.