archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Z důvodu poruchy vodovodního řadu v Letenských sadech mohou odběratelé na území Holešovic pocítit snížení tlaku vody. Předpoklad ukončení opravy 1. listopadu okolo 22:00.