Komunitní tým Karlín má nové zázemí v Praze 7 na adrese Dukelských hrdinů 1. Sociální pracovníci odtud vyjíždějí za svými klienty na Prahu 3, 5 a 7. Součástí tohoto týmu je i poskytování chráněného bydlení. Všechny služby jsou určeny dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním (např. schizofrenie, schizoafektivní poruchy apod). Ve čtvrtek 7. 3., 11:00 – 17:00 hod., probíhá v nových prostorách den otevřených dveří. 

Služby Komunitního týmu Karlín pomáhají především v těchto oblastech: 

  • při získávání návyků samostatného bydlení (údržba domácnosti, komunikace se spoluobyvateli nebo s rodinnými příslušníky, finanční hospodaření),
  • při jednání s úřady a dalšími institucemi,
  • při jednání s lékaři,
  • při koordinaci dalších služeb, které klient potřebuje,
  • při krizových situacích spojených se zhoršeným zdravotním stavem,
  • při dodržování léčebného režimu,
  • při zvládání pravidelných denních aktivit.

Ve čtvrtek 7. 3., 11:00 – 17:00 hod., se v nových prostorách v ul. Dukelských hrdinů 1 koná den otevřených dveří. Více informací naleznete zde


Fokus Praha již od roku 1990 pomáhá lidem s problémy v oblasti duševního zdraví najít cestu ke spokojenému, důstojnému a perspektivnímu životu.  Je průvodcem v řešení otázek bydlení, práce, terapie, sociálních vazeb i volnočasových aktivit. Vzdělává odbornou veřejnost. Provozuje sociální firmy, jejichž smyslem je zaměstnávání lidí, kteří jsou znevýhodnění na otevřeném trhu práce. Zakládá a provozuje centra duševního zdraví poskytující komplexní komunitní péči. Bojuje s předsudky a mýty v oblasti duševního zdraví, které ve společnosti panují.

Fokus Praha se aktivně zasazuje o změnu přístupu k lidem se zkušeností s duševním onemocněním a prosazuje nezbytnost reformy psychiatrické péče v České republice

 

Kontakt: 

Komunitní tým Karlín

Dukelských hrdinů 1, 170 00 Praha 7

tel.: 778 764 738

kt.karlin@fokus-praha.cz