archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Základní a mateřské školy sedmé městské části procházejí velkými opravami a rekonstrukcemi. V osmi školských objektech proběhla také modernizace energetických provozů, díky které městská část uspoří nejméně 2,32 milionu korun ročně na nákladech za plyn, elektřinu a vodu.

„Poslední dvě volební období se intenzivně věnujeme rekonstrukcím letitých budov našich škol a školek. Rozšiřujeme kapacity, vyměňujeme elektrorozvody, renovujeme kuchyně a jídelny, opravujeme střechy a zateplujeme fasády. Jsem rád, že se nám letos podařilo dotáhnout do konce několik dlouhodobých velkých projektů. Zároveň jsme teď přes léto zrealizovali modernizaci energetických provozů, která nám přinese výrazné úspory, což je v dnešní době obzvláště důležité,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

V ZŠ Strossmayerovo náměstí a ZŠ Korunovační byla v létě dokončena závěrečná etapa kompletní rekonstrukce elektrorozvodů, renovací nyní procházejí také elektrorozvody v ZŠ Tusarova. V ZŠ Fr. Plamínkové probíhá rekonstrukce střechy. V ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí je dokončována rozsáhlá modernizace gastroprovozu, zároveň zde přes léto proběhly stavební úpravy dvou tříd a kabinetu. Rekonstrukce několika tříd se uskutečnila také v ZŠ Letohradská, ve FZŠ Umělecká proběhla přestavba kabinetů na novou třídu.

ZŠ Fr. Plamínkové – zrekonstruovaná střecha jídelny
MŠ U Uranie – pracoviště na Ortenově náměstí – zateplení budovy

 

„Děkuji všem ředitelům, učitelům a dalším školním zaměstnancům za velké nasazení a rodičům a dětem za trpělivost s pracemi, které je potřeba realizovat i během provozu škol. Děláme maximum pro to, aby práce do chodu školy zasahovaly co nejméně,“ řekla Hana Šišková, radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání. „Jsem moc ráda, že jsme do konce léta stihli dokončit dva velké projekty úprav mateřských škol, a sice rekonstrukci MŠ Janovského a zateplení školky na Ortenově náměstí. Aktuálně dokončujeme novou školkovou třídu pro 24 dětí v ulici Varhulíkové, která bude k dispozici na konci září,“ doplnila Hana Šišková.

MŠ Janovského
Nová třída MŠ pro 24 dětí v ulici Varhulíkové

 

Osm škol a tři domy s pečovatelskou službou přes léto navíc prošly modernizací, která Praze 7 umožní snížit náklady na plyn, elektřinu a vodu o 12 %, což nyní představuje 2,32 milionu korun ročně. Jelikož se radnice rozhodla využít metodu energetických služeb se zárukou (EPC), jsou úspory smluvně garantovány na 12 let.

„Během projektu ušetří městská část minimálně 28 milionů korun, a to v cenách referenčního roku 2019. Ve skutečnosti bude tato částka ale mnohem vyšší, protože ceny energií mezitím výrazně stouply,“ doplnil místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš, který má na starosti správu majetku městské části.

Úspory budou generovat tři zrekonstruované plynové kotelny, nové LED osvětlení a modernizace systému měření a regulace. O 400 tisíc korun se sníží vodné a stočné díky instalaci WC stop a perlátorů. Nejvýznamnější úsporu nákladů přinese instalace tzv. počítačového IRC systému (Individual Room Control) v šesti základních školách. Jeho úkolem je hlídat teplotu nastavenou dle využití daného prostoru.

Poskytovatelem EPC služby je společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO. V září loňského roku Praha 7 od Asociace poskytovatelů energetických služeb obdržela 3. místo za nejlépe připravený EPC projekt v rámci celé republiky.