Děti na Sedmičce nastoupily v první školní den do tříd, které po prázdninách často ani nepoznaly. Školy a školky v Praze 7 v létě nezahálely a zrealizovaly řadu změn, úprav a vylepšení. Praha 7 si rovněž otestovala pilotní formát spolupráce se školou při rekonstrukci učeben, který ulehčí práci ředitelům a nastaví aktuální trendy úprav ideální pro školní prostředí.

„Nejen pro prvňáčky, které jsme dnes byli přivítat, je na školách řada věcí nová. Jsem rád, že vedle velkých investic, jako je výstavba nových tříd nebo výměna oken, se také podařilo zrekonstruovat řadu učeben, vymalovat, nakoupit nový nábytek a pomůcky či jinak dětem a učitelům zpříjemnit prostředí, ve kterém budou trávit čas,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Největší investice letos v létě probíhaly na školách ZŠ T. G. Masaryka, kde byl zahájen projekt vestavby nových učeben do prostoru půdy, a ZŠ Františky Plamínkové, kde došlo k výměně oken v kuchyni a jídelně a rekonstrukci střechy nad jídelnou. V ZŠ Strossmayerovo nám. pak proběhla oprava elektrorozvodů v suterénu a přízemí. Pozadu nezůstaly také ostatní školy a školky. Prakticky v každé budově docházelo k řadě úprav, jako je vymalování a rekonstrukce interiérů učeben, jídelen, tělocvičen i zázemí nebo pořízení nového nábytku, techniky, pomůcek a dalšího vybavení.

„Ve škole T. G. Masaryka proběhla rekonstrukce tří tříd pro prvňáčky a přípravku a čtyř kabinetů. Vyzkoušeli jsme si zde pilotní formát spolupráce, kdy je škole během úprav k dispozici odborník – architekt, který ředitelům pomáhá s vizuálním pojetím interiérů, zvolením vhodného vybavení nebo při řešení technických problémů. Chceme nejen touto cestou pomoci ředitelům s obsáhlou agendou související se správou školních budov, aby se mohli maximálně věnovat tomu hlavnímu, tedy rozvoji vzdělávání a výukových programů na školách,“ řekla radní pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková

„Letní rekonstrukce na školách často bývají časově i organizačně náročné. Je nutné, aby se vše stihlo rychle a zároveň kvalitně. Děkuji radnici za pomocnou ruku, třídy se povedly a věřím, že se zde dětem bude dobře učit,“ doplnil ředitel ZŠ T. G. Masaryka Jan Rychtr.

Praha 7 bude v nastaveném trendu pokračovat. Ředitelé budou mít při úpravách interiérů na školách k ruce externího architekta, který jim bude pomáhat na školách vytvářet příjemné a vstřícné prostředí pro žáky i pedagogy. Radnice městské části zároveň připraví manuál oprav interiérů škol, který podobně jako manuál oprav obecních bytů, sjednotí postupy a standardy prací ve školských zařízeních.