archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od pondělí 25. 5. se na základní školy mohou vrátit žáci prvního stupně, otevírají se také školky. V uplynulých třech týdnech probíhala v Praze 7 intenzivní příprava v souladu s náročnými hygienickými požadavky. Na všech školách a školkách se nastavoval režim přístupu a pohybu dětí, řešilo se stravování, zajišťovaly ochranné prostředky, připravovaly prostory, včetně úklidu a dezinfekce, ve školách se připravovala výuka a mnoho dalšího. Školy a školky s radnicí i mezi sebou intenzivně spolupracovaly, vzájemně si pomáhaly, sdílely své praktické poznatky a vyměňovaly si zkušenosti. Do přípravy se zapojili ředitelé, učitelé, vychovatelky i asistenti. Děkujeme všem za mimořádné nasazení!

Základní školy

 • Při zahájení školní docházky je třeba škole předat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění u dítěte, školy mohou požadovat opětovné dodání čestného prohlášení při přerušení školní docházky.
 • Většina škol bude pro vstup využívat všechny své vchody, aby se minimalizovalo potkávání dětí a rodičů.
 • Na základě zjištěného zájmu o docházku dítěte byly vytvořeny skupiny do maximálního počtu 15 dětí. Tyto skupiny jsou rozdělené podle věku, ale také s ohledem na to, zda děti půjdou po obědě domů nebo budou docházet do družiny (ani v družinách nedojde k promíchání dětí).
 • Ve třídách je zajištěn dostatek prostoru, aby žáci mohli sedět v lavicích sami. Rozestupy budou minimálně 2 metry, ve třídě děti nebudou muset nosit roušku. Třídy budou pravidelně větrané a dezinfikované, zajištěn je dostatek prostředků na časté mytí rukou.
 • Všechny školy připravují obědy, ve většině případů bude zajištěno teplé jídlo, někde bude kombinovaná teplá a studená kuchyně, v jídelně se skupiny budou střídat nebo se děti budou stravovat ve třídách.
 • Výuka bude pokračovat také online formou, probíraná látka ve škole bude stejná jako distanční, aby nikdo nebyl napřed či pozadu.

 

Mateřské školy

 • Při zahájení docházky je třeba školce předat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění u dítěte, školky mohou požadovat opětovné dodání čestného prohlášení při přerušení docházky.
 • Počty dětí ve třídách nejsou omezeny, děti ve školce nemusí mít roušku.
 • Provoz bude nastaven tak, aby děti trávily více času venku v oddělených skupinách.
 • Prostory školek budou pravidelně větrané a dezinfikované, zajištěn je dostatek prostředků na časté mytí rukou.
 • Stravování ve školkách bude zajištěno ve standardním rozsahu.
 • Čas, kdy mohou rodiče přivést dítě do školky, je prodloužen až do 9:00 hodin, aby se potkávání dětí a rodičů rozprostřelo do delšího časového úseku.
 • Před školkou je třeba dodržovat rozestupy 2 metry, rodiče musí mít uvnitř nasazenou roušku a trávit ve školce jen nejkratší nutnou dobu.

 

Ošetřovné

Docházka do škol a školek je nepovinná. Pokud dítě do školy či školky nepošlete, dle aktuálně projednávaného zákona vám zůstane nárok na ošetřovné, budete však muset doložit důvod, proč dítě do školy nedochází. Legislativní proces v této věci není dokončen. Zákon ještě musí podepsat prezident. Více informací o ošetřovném naleznete ZDE.

 

Fungování všech nastavených pravidel budeme společně se školami a školkami průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby upravovat.  Podrobné informace
a instrukce jsou uvedeny na stránkách škol a školek a jsou také zasílány rodičům dětí přihlášených k výuce.

Prosíme rodiče, aby v maximální možné míře dodržovali a respektovali přijatá opatření a pravidla. Školy a školky budou v maximální možné míře předcházet rizikům nákazy a mají také jasně nastavené postupy, co dělat, kdyby se u nich onemocnění objevilo.

Děkujeme vám za vstřícnost a ohleduplnost v zájmu zachování zdraví dětí i zaměstnanců škol a školek. 

Společně to zvládneme!