archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zajímá vás, jak bude v budoucnosti vypadat rozvojové území Bubny-Zátory, kde by v roce 2023 měla začít vznikat nová část Prahy 7? Hlavní město Praha ve spolupráci s MČ Praha 7 a IPRem připravuje akce, kde se budete moci podrobně seznámit s územní studií, k níž lze až do 15. října 2019 posílat připomínky.

Studie k nahlédnutí

·         Územní studii si můžete prohlédnout od 15. srpna do 15. října zde.

·         V tištěné podobě je studie k nahlédnutí na Odboru územního rozvoje MHMP, kanceláře č. 341 a 330, v pondělí 9:00 – 17:00 hod., ve středu 9:00 – 18:00 hod., ostatní všední dny 9:00 – 16:00 hod.

·         Studii si můžete prohlédnout rovněž na Odboru rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Úřadu MČ Praha 7, v kanceláři č. 235, v pondělí a ve středu v úřední hodiny.

Informační kontejnery

Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy pro vás přistaví mobilní kontejnery, kde se budete moci od pondělí do čtvrtka zeptat na to, co vás v souvislosti s přeměnou Bubnů-Zátor zajímá. Pracovníci ze budou přítomni v pondělí a středu od 14:00 do 20:00 hodin a v úterý a čtvrtek od 9:00 do 15:00 hodin. Každou středu od 18:00 bude u kontejneru začínat komentovaná vycházka (kromě středy 18. 9., kdy proběhne od 18:30). Kontejnery můžete navštívit na následujících stanovištích:

 

26. 8. – 29. 8. Nádraží Holešovice (před vstupem do metra do ulice Plynární)

2. 9. – 5. 9. Strossmayerovo náměstí (před kostelem Sv. Antonína)

9. 9. – 12. 9. Ortenovo náměstí (v parku ze strany od ZŠ T. G. Masaryka)

16. 9. – 19. 9. Vltavská (před vstupem do metra)

 

Prezentace a veřejné projednání

MČ Praha 7 ve spolupráci s Odborem územního rozvoje MHMP vás zve na prezentaci konanou v úterý 10. září od 18 hodin v ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí. Studii Holešovice Bubny-Zátory Vám představí přímo její zpracovatelé a zároveň se zde budete moci blíže obeznámit s harmonogramem a způsobem podávání připomínek. 

O plánované výstavbě v Bubnech se následně dozvíte také v rámci veřejného jednání pořádaného 4. října v 13:30 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2.

 

Podávání připomínek

Nejpozději do konce termínu zveřejnění na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, tedy do 15. 10. 2019 včetně, lze k územní studii uplatnit připomínky. Připomínky lze podávat písemně, elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem a datovou schránkou na Odboru územního rozvoje MHMP. Více informací se dozvíte zde.