archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Projekt Senior fitnes vznikal pod označením Cvičení pro každý den v polovině 80. let minulého století na FTVS UK. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro pohybové aktivity seniorů a jedinců v preseniorském věku, včetně vedení rekondičně rehabilitačních programů. Aktuálně nabízí fotbal v chůzi, cvičení v domácnosti pro seniory se sníženou pohyblivostí a cílené otužování.

Fotbal v chůzi

Baví Vás fotbal, máte týmového ducha a je vám alespoň 50 let? Zájemci mají jedinečnou příležitost – Senior fitnes rozšiřuje hráčskou základnu. Tréninky se konají v pondělí 16:00-17:30 hod. u Gymnázia Nad Štolou 1510/1.

Kontakt: miroslavrod@seznam.cz, tel.: 721 642 413

Podrobnosti zde.


Projekt Rozchoď babičku

Cvičení na židli (lůžku) v pohodlí domova. Toto cvičení je určeno pro seniory s velmi omezenou pohyblivostí, cvičitelé docházejí za klienty domů a věnují se každému individuálně.

Kontakt:  i.hoffmannova@seniorfitnes.cz, tel.: 602 558 135

Podrobnosti zde.


Otužování – utužování organismu

Jde o celoroční projekt cíleného otužování organismu, cvičí se venku a postupně se odkládají vrstvy oblečení.

Cvičí se na Střeleckém ostrově, kde se lze i lehce smočit v řece.

Kontakt: r.martinkova@seniorfitnes.cz, tel.: 776 043 299

Podrobnosti zde.

 

Všechny informace o aktivitách Senior fitnes z.s. najdete na www.seniorfitnes.cz