archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7 plánuje ve spolupráci s Oddělením prevence Městské policie hl. m. Prahy pořádat cyklus vzdělání z oblasti prevence kriminality pod názvem SENIOR AKADEMIE 2018.

Tento cyklus bude realizován formou přednášek a seminářů pro seniory, kteří jsou velmi často snadným cílem pro násilníky a podvodníky.

Přednášky a semináře budou pořádány každou středu počínaje 26.09.2018 až do 12.12.2018 vždy od 14:00 hod. do 16:00 hod. v místnosti č. 227 v budově Úřadu MČ Praha 7.

Témata přednášek a seminářů se budou vztahovat zejména k problematice ochrany života, zdraví a majetku (senioři versus podvodníci, základy právního vědomí, bezpečnost seniorů v metropoli, domácí násilí, krádeže a loupeže, chov psů na území hl. m. Prahy, mimořádné a krizové situace, základy první pomoci a požární ochrana).  Součástí budou i návštěvy Muzea Policie ČR, Centrálního operačního střediska Městské policie HMP a Psího domova v Troji.

Zájemci o účast se mohou hlásit osobně v kanceláři č. 86/12, telefonicky na čísle 220 144 240 nebo mailem na fialaj@praha7.cz.