archivní článek, informace již nemusí být aktuální
>Sedmička v roce 2022?

Praha 7 již brzy schválí konečnou verzi strategického plánu rozvoje městské části. K čemu je tento dokument dobrý a proč by vás měl zajímat?

Bez strategického plánu se dnes neobejde žádná úspěšná firma ani organizace – pomáhá jí zhodnotit aktuální stav, načrtnout směr rozvoje a zjistit, kam prioritně namíří své zdroje a energii. Podobnou cestou se rozhodlo jít i nové vedení radnice. 

Strategický plán rozvoje Prahy 7 je obecnou představou toho, kam by naše čtvrť měla v příštích sedmi letech směřovat. Zároveň obsahuje výčet cílů v jednotlivých konkrétních oblastech. „Dobrý strategický plán tak umožňuje hledět dál, než je horizont jednoho roku či volebního období, a jasně definuje priority a cíle,“ vysvětluje radní pro sport, podporu podnikání a místní Agendu 21 František Vosecký, do jehož gesce příprava strategického plánu spadá. Další nedílnou součástí strategického plánu je i detailně propracovaný nástin aktivit pro jednotlivé roky, který slouží jako závazné vodítko pro všechny zaměstnance úřadu.

Strategický plán Prahy 7 vzniká na radnici od července loňského roku. Předcházel mu sběr relevantních dokumentů a dat, který zmapoval všechny oblasti od školství přes sociální oblast, kulturu, rozvoj, životní prostředí až po dopravu. Ve spolupráci s odborníky byly následně definovány vize, cíle a priority jednotlivých oblastí.

 

Váš názor nás zajímá

Důležitou součástí strategického plánu je také zapojení veřejnosti. Právě hlas obyvatel by totiž měl rozhodnout, jaké projekty se budou přednostně realizovat a které naopak mohou zatím počkat. Návrh strategického plánu jsme vám představili v říjnu 2015 v Bio Oko. Účast byla obrovská, přišlo vás na dvě stě, za což děkujeme.

Nyní jsme se dostali do druhé fáze. Zajímá nás, které z cílů považujete za nejdůležitější a jakým konkrétním projektům bychom se měli prioritně věnovat. Veřejné projednání konečné verze Strategického plánu proběhne 29. března 2016 od 18 hodin v ZŠ TGM na Ortenově náměstí.

A co můžete od setkání očekávat? Diskuze se odehraje formou kulatých stolů, kterých se zúčastní i zástupci radnice a přizvaní odborníci. Jejich role ale bude spíše pozorovací. Cílem setkání je totiž získat co nejvíce autentických názorů, myšlenek a nápadů právě od vás, obyvatel Sedmičky. V žádném případě by se proto diskuze neměla změnit na interpelaci ve stylu „co Praha 7 dělá v té či oné oblasti“, naopak zástupci radnice budou chtít slyšet od vás, co by se mělo změnit a jak.

Jednotlivé stoly budou tematicky odpovídat pěti rozvojovým oblastem strategického plánu. Priority v těchto oblastech naleznete v přiloženém boxu. Přijďte nám říct, co vás nejvíc pálí a kam by měla radnice napřáhnout své síly. Těšíme se na vaši účast.

I na základě vašich podnětů vzniknou finální verze dokumentů a také takzvaná implementační část, která již přesně definuje plnění stanovených cílů. Všechny tři dokumenty budou předloženy Radě a Zastupitelstvu MČ ke schválení nejpozději v červnu 2016. ○


Strategický plán je důležitá součást takzvané místní Agendy 21. To je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. Více o místní Agendě 21 jste se mohli loni dočíst v červnovém Hobuletu. www.zdravamesta.cz


A jak vnímá strategický plán opozice? Budete se v případě, že v dalším volebním období zasednete do křesel radních, jeho cíli řídit?

ODS: Mít jasno v základní strategii rozvoje čtvrti je určitě namístě. Rozumný politik také dokáže ocenit dobré projekty svých předchůdců a pokračovat v nich. Podle ODS ale není odpovědné slibovat paušální podporu plánu, který zatím zůstává hlavně na papíře. Čas prověří, co se z něj podaří vedení radnice uskutečnit a v čem bude mít smysl pokračovat i za několik let.

Petr Kantor, předseda klubu zastupitelů ODS Praha 7

 


                OBLAST 1

Zdravotní a sociální služby, školství a vzdělávání, podporované bydlení

Cíl 1.1    Zajistit školky pro všechny děti od 3 let z MČP7

Cíl 1.2    Podpořit kvalitu, inkluzivitu a rozmanitost

                základního školství

Cíl 1.3    Dále zkvalitňovat systém sociálních služeb

Cíl 1.4    Udržet dostupnost zdravotních služeb


                OBLAST 2

Kultura, rozvoj podnikání, sousedské vztahy

Cíl 2.1    Vytvořit podmínky pro rozvoj „art districtu“

Cíl 2.2    Podporovat kulturní aktivity na území MČ

Cíl 2.3    Podporovat občanskou společnost

                a komunitní život

Cíl 2.4 Podporovat podnikání na Praze 7


                OBLAST 3

Územní rozvoj, urbanismus

Cíl 3.1    Stanovit jasná pravidla rozvoje, urbanismu,

                architektury (především rozvojových

                a transformačních oblastí)

Cíl 3.2    Propagovat architektonické, urbanistické

                a přírodní dědictví Prahy 7

Cíl 3.3    Podporovat kultivaci veřejného prostoru,

                prostupnost území a odstraňování bariér

Cíl 3.4    Podpořit projekty zpřístupňující oblast řeky ve

                vltavském meandru


                OBLAST 4

Životní prostředí, doprava, bezpečnost

a prevence kriminality

Cíl 4.1    Zlepšit systém čištění ulic a opravy chodníků

Cíl 4.2    Zlepšit systém péče o zeleň a udržitelnost

                stavu hřišť

Cíl 4.3    Podporovat rozmanitost dopravy a dopravní

                dostupnosti a prostupnosti území

Cíl 4.4    Zajistit bezpečnost MČ a prevenci kriminality


                OBLAST 5

Přátelský úřad, otevřená radnice, profesionální procesy, správa majetku

Cíl 5.1    Zajistit řádné a efektivní hospodaření

                s majetkem

Cíl 5.2    Rekonstrukce budoucího sídla radnice

Cíl 5.3    Vytvořit přátelský úřad a otevřenou radnici

Cíl 5.4    Zdokonalit procesy a zavést systém

                řízení kvality

Cíl 5.5    Zajistit prosazování zájmů městské části,

                podpořit partnerství a spolupráci

Cíl 5.6    Zdravé finanční řízení