archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V červenci 2023 v Holešovicích vznikly dva nové muraly. Mural v blízkosti jižního vestibulu stanice Nádraží Holešovice ilustruje rizika návratu infekčních onemocnění na metafoře vyhynutí dinosaurů. Výtvarné dílo na zdi holešovického Vnitroblocku v ulici Dělnická poukazuje na palčivé téma odcházení z dětských domovů.

Návrat infekčních onemocnění a dinosauři

S cílem ilustrovat negativní dopady odmítání vakcinace tak vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Medici PRO Očkování v pražských Holešovicích komiksový mural od brněnského umělce známého jako slakinglizard.

Velkoformátové nástěnné malby, známé též jako muraly, nejen zvyšují estetickou přitažlivost veřejného prostoru, ale také slouží jako prostředek ke sdělování důležitých zpráv, příběhů a znalostí. Muraly mají schopnost poukazovat na sociální a kulturní problémy a slouží jako katalyzátory dialogu a povědomí o širokém spektru témat. Prostřednictvím nápaditých obrazů a symboliky mohou nástěnné malby vrhnout světlo na témata, jako je ochrana životního prostředí, sociální spravedlnost, diverzita nebo například témata související se zdravím.

Příkladem využití muralů pro vzdělávání ve zdravotnictví je mural u metra Nádraží Holešovice, který hravou formou otevírá téma odmítání očkování. Mural vznikl ve spolupráci umělce Jana Grumla známého pod přezdívkou slakinglizard a vzdělávací neziskové organizace Medici PRO Očkování, která se zabývá edukací v oblasti očkování a dopady jeho odmítání. „Očkování bylo už před pandemií covid-19 pro část společnosti kontroverzním tématem,“ uvádí Karolína Hájková, realizátorka projektu Medici PRO Očkování. „Chtěli jsme toto nelehké téma zajímavým způsobem dostat i do veřejného prostoru a hravou formou upozornit, že se jedná o závažný problém,“ doplňuje její kolegyně Andrea Laštovičková. Mural ilustruje rizika návratu infekčních onemocnění na metafoře vyhynutí dinosaurů.


Odcházení z dětských domovů a podpora mladých dospělých

Mural s názvem MEZIKROK na zdi v ulici Dělnická vznikl v rámci mezinárodního projektu Remix Comix, který propojuje čtyři evropské země a jehož cílem je prostřednictvím uměleckých projektů ve veřejném prostoru upoutat pozornost veřejnosti k marginalizovaným skupinám a problémům, kterým čelí. Muralová malba vznikla ve spolupráci České republiky, Slovinska, Srbska a Nizozemska. Má za cíl zviditelnit problematiku dětských domovů a skutečností, kterým musí při odchodu mladí dospělí čelit. 

Česká část mezinárodní rezidence se uskutečnila v termínu 1. až 15. července 2023 v Holešovicích. Na výtvarném díle se silným sociálním podtextem spolupracovalo celkem pět umělců: za Českou republiku ilustrátor Jakub Bachorík, za Srbsko Novi sad grafická designérka Asja Komadina, za Slovinsko sochařka Neža Jurman, za Nizozemsko dramaturgyně Indi Hoorweg a za Srbsko Pančevo komiksová autorka Jana Adamović. To vše pod vedením kurátorky Štěpánky Jislové. V rámci rezidence proběhly rovněž edukativní přednášky a workshopy vedené odborníky ze spolupracujících neziskových organizací, které rezidentům předaly jak statistické informace a podobu dětských domovů v ČR, tak osobní zkušenosti se životem v tomto systému. Výběr tématu přibližuje kurátorka Štěpánka Jislová: „Mladé dospělé, kteří opouštějí dětské domovy, jsme si vybrali proto, že jen málokterá skupina začíná svůj samostatný život v takové nevýhodě. Zatímco většina z nás si může dovolit dělat chyby a poučit se z nich, pro tyto lidi může být i jeden jediný přešlap katastrofální. Například pozdní příchod do práce, který vyústi v nezaměstnanost, může znamenat ztrátu bydlení ze dne na den. Chybí jim finanční polštář a síť blízkých, na jejichž podporu jsme zvyklí my ostatní. Je tam ale také deficit emoční. Ačkoli dětský domov je pro mnohé z nich to nejlepší, co se jim mohlo přihodit, vzpomínky na traumatické zážitky nebo odebrání z původní rodiny nikdo nevymaže. Není pak divu, že statisticky polovina z nich končí jako bezdomovci, ve vězení nebo v hlubinách drogové závislosti, což často vede k předčasnému úmrtí.“

Pražská rezidence má hlavní výstup ve dvou podobách: prvním je již zmíněná muralová malba na stěně kavárny Vnitroblock, jejíž podoba je výsledkem skupinové práce rezidentů. Druhým výstupem je webová stránka www.mezikrok.cz, která přehledně sdružuje informace o projektu. Ve větším detailu popisuje v doprovodu se statistickými údaji danou problematiku, mapuje vznik muralu, představuje samotné umělce a v neposlední řadě nabízí veřejnosti konkrétní postupy, kterými mohou přispět ke zlepšení situace, o které mural „vypráví“. Díky napojení na řadu neziskových organizací, jako je Projekt Patron, Ašta Šmé nebo Nadání a dovednosti, sestává tento návod z jednoduchých kroků, mezi které patří např. finanční podpora, pronájem bytu nebo nabídka pracovní příležitosti.

 

Česká část projektu Remix Comix probíhá pod taktovkou LUSTR festivalu, největší přehlídky ilustrace u nás, která od 21. do 26. září 2023 oslaví své již 10. narozeniny. Festival se letos uskuteční na novém místě a z tradiční Hybernské se přesune do dvou z hal Holešovické tržnice a představí veřejnosti to nejlepší nejen z české a slovenské ilustrátorské scény, ale i z té mezinárodní. Kromě jiného představí výběr top ilustrátorů z deseti světových ilustrátorských festivalů.