archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Dvě ze tří medailových pozic v soutěži společnosti Pražská plynárenská „Šetříme Prahu“ obsadily příspěvkové organizace městské části Praha 7. V soutěži zaměřené na energetické úspory městských částí, jejich příspěvkových organizací a městských firem se na 1. místě umístila MČ Praha – Dolní Chabry, 2. příčku obsadilo Pečovatelské centrum Praha 7 a 3. místo získala základní škola Prahy 7 ZŠ Fr. Plamínkové.

„Školy, školky, domy s pečovatelskou službou i další bytové domy v naší správě procházejí v posledních letech velkými opravami a rekonstrukcemi. Kromě jiného se intenzivně zaměřujeme také na modernizace energetických provozů. V rámci projektu energetických služeb se zárukou (EPC) loni proběhla v osmi školách a třech pečovatelských domech v majetku Prahy 7 modernizace vytápění, osvětlení a další opatření, která již tuto sezónu přinesla významné úspory,“ uvedl místostarosta MČ Praha 7 Kamil Vavřinec Mareš.

Cílem soutěže „Šetříme Prahu“ bylo dosažení co nejvyšší úspory a snížení spotřeby zemního plynu v topné sezóně od 1. 11. 2022 do 30. 4. 2023. Tři organizace, kterým se podařilo dosáhnout v souladu s pravidly soutěže největších procentuálních úspor zemního plynu v porovnání s předchozími pěti lety, získaly od společnosti Pražská plynárenská finanční příspěvky na realizaci dalších investičních opatření pro dlouhodobé snižování spotřeby energie. Pečovatelské centrum Praha 7 uspořilo 41,1 % své dlouhodobé spotřeby, spotřeba u ZŠ Fr. Plamínkové klesla o 30,7 %.

K úsporám energií v objektech sedmé městské části a jejích organizací však nedochází pouze díky investicím do modernizace energetických provozů. Velkou roli v tom sehrává také zodpovědný přístup vedení a pracovníků.

„V naší škole se intenzivně snažíme snižovat spotřebu energií v rámci celé budovy. Se všemi zaměstnanci, kteří se podílejí na chodu školy, jsme nastavili celou řadu úsporných opatření, které se týkají svícení, spotřeby vody, topení a dalších provozních záležitostí. Za svůj si tento přístup vzali také učitelé, kteří dále edukují a motivují děti, aby nám v šetření energií pomáhaly. Že se nám společně nakonec podaří dosáhnout tak výrazné úspory, nás velmi příjemně překvapilo a jsme na to náležitě pyšní,“ řekl ředitel ZŠ Fr. Plamínkové Jaroslav Andrle.