Od listopadu 2023 probíhala v ulici Janovského příprava prokořenitelného prostoru pro nové stromořadí. Nyní zde bylo zasazeno sedm habrovců habrolistých. Tento druh má mnohem větší potenciál prosperovat a přinášet stín i lepší mikroklima. 

Po několika letech nahrazování neúspěšných jedinců připravilo TSK hl. m. Prahy pro nové stromořadí podzemní rýhy, které zásadním způsobem zvětšují prokořenitelný prostor. Místo původních celkových 7 m3 pro všech sedm stromů bylo v části ulice Janovského připraveno více než 60 m3 prokořenitelného prostoru, který budou stromy vzájemně sdílet.

Rýha je vyplněna strukturálním substrátem (štěrkodrť fr. 32/63 84 %, organický kompost 8 %, biouhel 8 %). Tento substrát umožňuje dobré prokořenění, přístup kořenů ke vzduchu a má vysoký retenční objem pro nátok dešťové vody. Kořeny jsou během růstu aktivně naváděny do prostorů vyplněných tímto substrátem a nemají důvod významněji pronikat do okolních ploch a poškozovat tak dlažbu či se střetávat s inženýrskými sítěmi. Povrch stromové mísy je tvořen vysoce absorpční štěrkomlatovou směsí. Dešťová voda je ke stromům sváděna spádováním povrchu dlažby. Podloží je zde hlinitoštěrkové, přebytečná voda bude odváděna vsakem.

Místo muchovníku stromovitého (Amelanchier arborea „Robin Hill“), malokorunného druhu s omezeným přínosem pro lokální mikroklima, zde bylo vysazeno sedm habrovců habrolistých (Ostrya carpinifolia).