Kolik žije na Sedmičce obyvatel a v jaké věkové struktuře? Kolik je zde domů a bytů? To jsou jen některé otázky, na které jednou za deset let odpoví sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání odstartuje o půlnoci na sobotu 27. března a poběží do 11. května 2021. S ohledem na epidemickou situaci proběhne tentokrát primárně v online formě tedy bez kontaktu s jakýmkoliv úředníkem, z pohodlí domova. Kdo se nesečte online, bude mít od 17. dubna možnost vyplnit listinný formulář, jejichž sběr proběhne za přísných hygienických opatření. Podrobnosti na scitani.cz.

V období od 27. března do 11. května bude možné vyplnit sčítací formulář jednoduše a bezpečně přes internet, na webu nebo v mobilní aplikaci, kterou naleznete v Google Play i App Store pod názvem Sčítání21. Elektronický sčítací formulář je kromě češtiny dostupný v 7 jazycích (angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština). Formulář je možné vyplnit i za další osoby. Musíte však znát situaci v domácnosti a také některé osobní údaje jejích členů. Osoby, které nebydlí na adrese trvalého pobytu, vyplní sčítací formulář za svou domácnost dle svého skutečného (faktického) bydliště, bez ohledu na místo trvalého pobytu.

Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář. Činnost sčítacích komisařů při terénním došetření mezi 17. dubnem a 11. květnem bude v součinnosti Českého statistického úřadu a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Oproti sčítání v roce 2011 ubude počet zjišťovaných údajů. Zcela odpadnou otázky týkající se vybavenosti domácnosti například koupelnou nebo osobním počítačem, zjednoduší se otázky ohledně velikosti bytu, vzdělání či dojížďky do zaměstnání. Všechny otázky jsou povinné, pouze otázky na národnost a náboženské vyznání jsou dobrovolné.

Sčítání přinese cenné údaje o obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu. Jeho výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních, domovech pro seniory nebo školkách i při tvorbě územních plánů či výjezdech hasičů.

Sčítání se na našem území koná pravidelně už od roku 1869. To zatím poslední proběhlo v roce 2011. V uplynulých 150 letech se sčítání lidu v desetiletém intervalu nekonalo pouze jednou – v období druhé světové války. Na základě rozhodnutí OSN plánuje provést sčítání v roce 2021 celkem 55 států. V EU dokonce letos proběhne census i přes nelehkou situaci ve všech jejích členských zemích.

Všechny potřebné informace naleznete na internetových stránkách Scitani.cz a v informačních letácích, které včas dostanete do poštovní schránky. Informace získáte dále na infolince 274 056 789 a emailu dotazy@scitani.cz. Více zde.