archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V rámci úprav, které letos probíhaly ve spodní části ul. Veletržní, vzniklo v úseku od ul. Jankovského směrem k ul. Bubenská třináct nových rychloobrátkových parkovacích míst. Tato místa slouží k zajištění obsluhy okolních domů a zásobování místních podniků.

Upozorňujeme řidiče, že parkování na rychloobrátkových stáních je umožněno v maximální délce 15 minut.

Místa mohou využívat lokální podniky k zásobování, ale také místní obyvatelé, kteří potřebují v blízkosti domu něco vyložit či naložit. Tato stání řeší potřebu nutného zaparkování před domem na krátkou dobu. Aby tuto funkci mohla plnit, nemohou zde být dlouhodobě odstavená vozidla.

Děkujeme za pochopení.