Na přelomu listopadu a prosince Praha 7 rozsvítí vánoční stromy na Strossmayerově a Ortenově náměstí. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Strossmayerově náměstí se uskuteční již před začátkem adventu ve středu 24. listopadu v 16 hodin. V rámci doprovodného programu zahrají Pražské žestě a zazpívá dětský pěvecký sbor Radost.

Rozsvícení vánočního stromu na Ortenově náměstí proběhne ve středu 1. prosince v 16 hodin. Na doprovodné akci vystoupí Kühnův dětský sbor.

 „Na obou vánočních stromech jsme tak jako v minulých letech nechali spodní patra volná. Budeme moc rádi, když se do výzdoby opět zapojí také děti z Prahy 7 a na stromky pověsí své ozdoby, které doma nebo ve škole vyrobí,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková.  


Prosíme občany, kteří se rozsvícení vánočních stromů budou chtít zúčastnit, o dodržování aktuálně platných protiepidemických nařízení a hygienických opatření. Zejména prosíme o nasazení respirátorů všude tam, kde nebude možné zachovat patřičné rozestupy.