archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Upozorňujeme obyvatele, že v ulici U Letenského sadu, v úseku mezi ul. Letohradská a Kostelní, dochází k rozšíření chodníku a s tím spojené změně režimu parkování. Místo šikmého stání na chodníku zde budou vozidla parkovat podélně v silnici.

K tomuto kroku přistupujeme proto, abychom zde zajistili dostatečně široký chodník, kde se pohodlně vyhnou dva lidé a který bude bezpečný a dobře prostupný pro všechny obyvatele, včetně rodičů s kočárky či osob se sníženou schopností pohybu a orientace.   

Tento úsek ulice je jediným místem, kde parkující vozidla zabírají celý chodník na jedné straně a podstatnou část chodníku na straně druhé.  Přitom se jedná o přístupovou cestu do Letenských sadů přímo navazující na přechod v Kostelní ulici.

Zhruba 14 parkovacích míst, která v rámci této změny v ulici ubydou, bude nahrazeno v nově upravovaném prostoru v ul. Kostelní před Národním zemědělských muzeem. Zde bude v rámci rozšířené zóny placeného stání k dispozici cca 50 parkovacích míst. Parkovací kapacity posilujeme také tím, že v ulici U Letenského sadu i před muzeem umožníme parkování motorkám (či případně kolům) v místě dřívějších dopravních stínů u přechodů.

Děkujeme za pochopení.