archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. 

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2019 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. 12. – 31. 12. 2019, jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu:

23. – 31. 12. 2019  standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2020  svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2020  bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:

23. – 31. 12. 2019  standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23. – 31. 12. 2019  v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2020  svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2020  bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Kam s vánočním stromkem?

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.