Hygienická stanice hl. m. Prahy vydala tři mimořádná opatření, která spočívají v omezení výuky na pražských vysokých školách, zákazu návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních a také v pobytových sociálních zařízeních pro seniory. Dále pak v povinnosti ochrany dýchacích cest na venkovních hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a v pobytových sociálních zařízeních pro seniory

Ode dne 18. září 2020 od 18:00 hodin do 18. října 2020 HSHMP nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v zákazu návštěv zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb a přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení jen při splnění stanovených podmínek. Výjimku budou mít návštěvy u nezletilých a umírajících pacientů. Podrobnosti zde.

Na území Sedmičky platí zákaz návštěv v odlehčovacím centru pod hlavičkou Pečovatelského centra Prahy 7 na adrese Kamenická 46.  

Distanční výuka na pražských vysokých školách

Dále pak s účinností ode dne 21. září 2020 do 31. října 2020 HSHMP zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob a klinickou a praktickou výuku a praxi. Více informací zde.

Roušky venku na akcích nad 100 lidí

Do odvolání s účinností ode dne 21. září 2020 HSHMP zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech. 

Nařízení platí pro akce, jako jsou slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění. Výjimku budou mít děti do dvou let, lidé s poruchou intelektu, herci, hudebníci, moderátoři a sportovci při tréninku či zápase. Celé znění zde.