Farnost sv. Antonína srdečně zve již tuto sobotu na dětské roráty v kostele sv. Klimenta (16. prosince v 7.30). Hned v neděli se potom v kostele sv. Antonína uskuteční Adventní půlhodinka (17. prosince v 17.00) a po Štědrém dni vánoční koncert (25. prosince v 17.00). Ani letos by se adventní čas neobešel bez tradičních dětských rorátů v kostele sv. Klimenta. Proběhnou v sobotu 16. prosince od 7.30. Zvány jsou všechny děti s rodiči, zvláště ty, které chodí na náboženství a samozřejmě také všichni hudebníci, kteří v minulých deseti letech Roráty hráli. Děti, které půjdou v průvodu s lucerničkami od kostela sv. Antonína, mají sraz v 7.10 u vánočního stromku.

Více informací na fb.

V kostele sv. Antonína potom v neděli 17. prosince 2023 od 17 hodin proběhne Adventní půlhodinka. Jste srdečně zváni k modlitbě za zvuku varhanních improvizací, k rozjímání při četbě z Bible a rozjímání na adventní témata. Interpretem bude Jakub Janšta, duchovní slovo obstará jáhen Jiří Beran.

Více informací na fb.

A nakonec v pondělí 25. prosince 2023 od 17 hodin se v kostele sv. Antonína (Strossmayerovo nám.) odehraje slavnostní vánoční koncert Zpívání u jesliček. Sbor Čeští madrigalisté diriguje Veronika Hádková, zazní skladby V. A. Michny, V. K. H. Rovenského a J. P. Sweelincka.

Více o koncertu na fb nebo na webu farnosti.

Na všechny akce je vstupné dobrovolné.