Projekt Rodina odvedle má za cíl podpořit integraci cizinců, kvalitní komunikaci na individuální úrovni a soužití cizinců z třetích zemí s majoritní společnosti. Základem společného soužití je dobrá komunikace mezi lidmi z různých etnických skupin, proto má projekt Rodina Odvedle pozitivní přínos pro celou společnost. Projekt je dále zaměřen na zesílení informovanosti majoritní společnosti v oblasti integrace cizinců, což vede k vytvoření reálnějšího obrazu migrantů v médiích. Letošní ročník se koná v neděli 27. listopadu 2022 a přináší i speciální formát Rodina odvedle 2022 – Ukrajina.

Již 18 let podporuje projekt Rodina odvedle integraci cizinců ze třetích zemí do majoritní společnosti na území celé České republiky, a to prostřednictvím setkání rodin Čechů a cizinců u společného oběda.

Jedná se o navazování přímého kontaktu mezi rodinami Čechů a cizinců ze třetích zemí pomocí ojedinělého modelu integrace cizinců, který se ukázal jako velice efektivní v rozvoji vztahů a kvalitnějšího soužití mezi majoritní společnosti a cizinci.

V rámci projektu se pravidelně poslední listopadovou neděli setkávají rodiny cizinců ze třetích zemí s českými rodinami u společného oběda. Dosud se uskutečnilo 868 setkání rodin Čechů a cizinců, u kterých se sešlo 4 831 osob. Projekt Rodina odvedle získal ocenění Sozial Marie za svoji originalitu a inovativní přístup integrace cizinců. Projekt byl implementován do dalších 7 evropských států a v některých z nich stále probíhá. Například v Portugalsku se v roce 2017 uskutečnilo 117 setkání ve 47 obcích a Španělé převzali cenu Civil Society Prize on Migration od Evropského sociálního a hospodářského výboru.

Dne 27. listopadu 2022 se u nedělního oběda sejdou české rodiny a rodin cizinců v České republice. Jedna rodina se vždy ujme role hostitele a ve své domácnosti tak připraví jedno z plánovaných setkání, které se uskuteční za přítomnosti asistenta. Rodiny jsou vždy párovány podle kritérií (věk, profese, zaměstnání, počet a věk dětí, místo bydliště a zájmy), které mají zajistit, aby zúčastnění nalezli během oběda co nejvíce společných témat k rozhovoru a mohli navázat vztahy, které by mohly úspěšně pokračovat i v budoucnu. Hostitelským rodinám přispíváme na nákup surovin pro přípravu obědů (dle účtenek, paragonu za nákup)

Veškerá počáteční komunikace probíhá prostřednictvím krajských koordinátorů a následně prostřednictvím asistentů setkání. Ti osobně kontaktují rodiny, podají jim informace o druhé rodině a průběhu setkání. U samotného setkání pak asistent v případě potřeby pomůže prolomit prvotní bariéry a případný stud.

Určené datum setkání 27. listopadu 2022 může být posunuto nebo se jednotlivé obědy můžou uskutečnit v odlišných dnech, a to např. z důvodů pokračování koronavirové epidemie či zdravotních i jiných důvodů na straně samotných rodin.


Jak se přihlásit?

Stačí vyplnit dotazník, kontaktovat vás budou organizátoři.

Dotazník: Rodina odvedle 2022

Dotazník: Rodina odvedle 2022 – Ukrajina

Kontakt: slovo21@centrum.cz (do předmětu uveďte Rodina odvedle 2022) nebo tel. 222 522 070

Projekt Rodina odvedle 2022 je financován Ministerstvem vnitra České republiky a Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt Rodina odvedle 2022 – Ukrajina je financován s finanční podporou UNHCR.