archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od 1. července vešla v platnost novela zákona o silničním provozu, která přinesla také změny ve vydávání řidičských průkazů. Na základě množících se dotazů informujeme občany, že tuto agendu vyřizuje v Praze nadále pouze pracoviště registru řidičů MHMP (Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4).

Hlavním záměrem novely je, aby byl řidičský průkaz vydán na úřadě obce s rozšířenou působností, kde o něj bylo požádáno  – nemusí to nutně být v místě trvalého bydliště.  Tato změna by měla pomoci především žadatelům, kteří dlouhodobě pracují jinde, než mají trvalé bydliště.  Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu nebo při jeho výměně již žadatel rovněž nemusí mít s sebou papírovou fotografii. Mění se také správní poplatky za řidičský průkaz. Povinná výměna dokladu, kterému končí platnost, je i nadále zdarma.

Žádosti o vydání či výměnu řidičského průkazu v Praze nevyřizují jednotlivé městské části. Příslušným pracovištěm je REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MHMP, Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 – budova Business Centrum Vyšehrad.

Veškeré potřebné informace najdete zde.