V Praze 7 probíhá od 2. ledna 2020 revize katastru nemovitostí. Revize se týká katastrálního území Holešovice a v jednotlivých fázích potrvá přibližně do poloviny roku 2022. Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu nemovitostí se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. O tom, jaké konkrétní kroky revize obnáší, a další podrobnosti se dočtete v přiloženém letáku a také v dopise ředitele katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu.

Revize katastru nemovitostí

Dopis ředitele Katastrálního úřadu hl. m. Prahy