Od listopadu spustila Praha 7 novou službu. Na úřadě sedmé městské části začalo fungovat kontaktní místo pro bydlení, které mohou občané navštívit třikrát týdně.

„Kontaktní místo bude pro každého, kdo potřebuje pomoc či radu při řešení bytové situace. Pomáhat zde budeme kupříkladu občanům, kteří dostali výpověď z nájmu, seniorům, kteří se nezorientovali v systému státní sociální pomoci, či matkám samoživitelkám, které si nemohou dovolit platit komerční nájem. Tyto problémy běžně řeší různé úřady a další organizace. Zde budou mít občané vše na jednom místě,“ uvedl radní Prahy 7 Jakob Hurrle.

Cílem kontaktního místa je zjednodušit občanům způsob hledání odpovídajícího bydlení 
a pomoci jim při řešení sociálních problémů, které s touto problematikou souvisejí. Kontaktní místo bude shromažďovat žádosti o bydlení, s nimiž se občané na úřad obrátí. Pracovník kontaktního místa bude pracovat nejen s nabídkou obecních sociálních bytů, ale zároveň bude komunikovat s neziskovým sektorem či dalšími městskými částmi a také sledovat situaci na otevřeném trhu s byty a jednat se soukromými vlastníky. Občanům bude pomáhat vyhledávat typ bydlení, který nejvíce odpovídá jejich individuálním potřebám.

„V Praze 7 máme dobře fungující systém podporovaného bydlení. Žádosti jsou vyhodnocovány transparentním bodovacím systémem, pořadníky s iniciály žadatelů jsou veřejně dostupné. Městská část však nemá tolik bytů, aby pokryla potřeby všech občanů. Od kontaktního místa si slibujeme, že nám pomůže rychle a efektivně řešit bytovou situaci klientů i díky spolupráci 
s majiteli soukromých bytů,“ doplnil zástupce starosty Kamil Vavřinec Mareš.

 

Úřední hodiny kontaktního místa pro bydlení

Pondělí     13:00 – 17:30

Úterý         7:30 – 12:00 (přednostně pro objednané)  13:00 – 14:30

Středa       8:30 – 12:00  13:00 – 17:30

Čtvrtek      8:00 – 12:00 (přednostně pro objednané)  13:00 – 15:30  

 

Naleznete jej v přízemí Úřadu MČ Praha 7 (nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, č. dveří 86/13, vedle pokladny).

V případě nutnosti lze také volat v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 na tel.: 778 110 027.

 

Kontaktní místo pro bydlení je součástí projektu „Pilotní ověření  implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 7“,  registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007235 financovaného  z prostředků EU, Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020