archivní článek, informace již nemusí být aktuální


V ulici Kostelní právě probíhá celková rekonstrukce trvalkového záhonu. Záhon byl silně zaplevelen pýrem a původní rostliny výrazně znehodnoceny. Záhon bude obnoven jako smíšený záhon s bohatou druhovou skladbou. Dokončení je plánováno na duben. V týdnu od 21. března 2022 bude zahájena sadová úprava záhonu v ulici Jateční, která by měla být dokončena v průběhu května.

Záhon v Kostelní ulici bude obnoven jako smíšený záhon s celoročně působivou a bohatou druhovou skladbou. V záhonu je od roku 2009 liniová výsadba devíti mladých jerlínů (Sophora japonica), proto projekt rekonstrukce záhonu řeší také zlepšení podmínek pro jejich růst vybudováním prokořenitelných cest a svedení kořenů stromů do větší hloubky. Opatření jsou navržena na základě průzkumu prokořenění stromů na stanovišti. V prostoru celého záhonu bude provedeno rozrušení zhutněného podloží a navážka štěrkových substrátů, čímž dojde k provzdušnění a zlepšení struktury půdy a k vyšší infiltraci srážek. Retenční schopnost zeleného pásu bude podpořena modelací mírných terénních prohlubní mezi stromy. Bude vybudováno pět průchodů pro pěší a celý záhon bude oplocen lanovým plůtkem. Ve spolupráci s Technologiemi hl. m. Prahy dojde k obnově kabeláže stávajících lamp veřejného osvětlení. Dokončení je plánováno na konec dubna 2022, na podzim pak proběhne dosadba cibulovin.

 

 

Záhon v ulici Kostelní po dokončení:

 

V týdnu od 21. března 2022 bude zahájena sadová úprava záhonu v ulici Jateční. Zahrnuje vytvoření mlatové cesty vedoucí středem stávajícího zeleného pásu. Ta bude pás rozdělovat na část severní a část jižní. Severní část se stávajícím stromořadím bude nově zatravněna. V jižní části budou založeny trvalkové záhony extenzivního charakteru. Složení trvalek vychází ze směsi Průhonická pestrá směs, která byla upravena na místní podmínky. Součástí bude i vysazení směsi cibulovin (na podzim) a vytvoření ochrany proti pobíhání psů v záhonech. Středová cesta bude nově osazena lavičkami a odpadkovými koši včetně košů na psí exkrementy. Pro zajištění prostupnosti mezi záhony budou zhotoveny tři příčné cesty. Dokončení je plánováno na květen tohoto roku.

 

Záhon v ulici Jateční po dokončení: