V ulici Kostelní právě probíhá celková rekonstrukce trvalkového záhonu. Záhon byl silně zaplevelen pýrem a původní rostliny výrazně znehodnoceny. Záhon bude obnoven jako smíšený záhon s bohatou druhovou skladbou. Dokončení je plánováno na duben. V týdnu od 21. března 2022 bude zahájena sadová úprava záhonu v ulici Jateční, která by měla být dokončena v průběhu května.

Záhon v Kostelní ulici bude obnoven jako smíšený záhon s celoročně působivou a bohatou druhovou skladbou. V záhonu je od roku 2009 liniová výsadba devíti mladých jerlínů (Sophora japonica), proto projekt rekonstrukce záhonu řeší také zlepšení podmínek pro jejich růst vybudováním prokořenitelných cest a svedení kořenů stromů do větší hloubky. Opatření jsou navržena na základě průzkumu prokořenění stromů na stanovišti. V prostoru celého záhonu bude provedeno rozrušení zhutněného podloží a navážka štěrkových substrátů, čímž dojde k provzdušnění a zlepšení struktury půdy a k vyšší infiltraci srážek. Retenční schopnost zeleného pásu bude podpořena modelací mírných terénních prohlubní mezi stromy. Bude vybudováno pět průchodů pro pěší a celý záhon bude oplocen lanovým plůtkem. Ve spolupráci s Technologiemi hl. m. Prahy dojde k obnově kabeláže stávajících lamp veřejného osvětlení. Dokončení je plánováno na konec dubna 2022, na podzim pak proběhne dosadba cibulovin.

 

 

V týdnu od 21. března 2022 bude zahájena sadová úprava záhonu v ulici Jateční. Zahrnuje vytvoření mlatové cesty vedoucí středem stávajícího zeleného pásu. Ta bude pás rozdělovat na část severní a část jižní. Severní část se stávajícím stromořadím bude nově zatravněna. V jižní části budou založeny trvalkové záhony extenzivního charakteru. Složení trvalek vychází ze směsi Průhonická pestrá směs, která byla upravena na místní podmínky. Součástí bude i vysazení směsi cibulovin (na podzim) a vytvoření ochrany proti pobíhání psů v záhonech. Středová cesta bude nově osazena lavičkami a odpadkovými koši včetně košů na psí exkrementy. Pro zajištění prostupnosti mezi záhony budou zhotoveny tři příčné cesty. Dokončení je plánováno na květen tohoto roku.


Prosíme občany, aby respektovali stavební zábory, kvůli vlastnímu bezpečí nevstupovali do prostorů záhonů a respektovali pokyny pracovníků realizačních firem.