Hlavní město Praha zahájilo koncem roku 2019 další etapu rekonstrukce Letenských sadů, od ulice Milady Horákové k Ministerstvu vnitra. Jedná se o obnovu asfaltových, mlatových a dlážděných parkových cest, doplnění fitness prvků, mobiliáře a obnovu veřejného osvětlení. Rekonstrukce naváže na v minulých letech dokončenou realizaci bruslařského oválu. Termín dokončení je jaro 2020. 

Návrh obnovy řešeného prostoru spočívá v rekonstrukci povrchů parkových cest a v usměrnění některých stávajících komunikací. Nové cesty se proti původním liší především ve vedení tras tak, aby lépe navazovaly na sousední směry a vstupy. Co se týče zvoleného typu povrchu, je použit probarvený červenohnědý litý asfalt, mlat a kamenná žulová dlažba, čímž se naváže na okolní již zrealizované komunikace a bruslařský ovál. V řešeném území jsou navrženy dva nové chodníky z kamenné žulové dlažby — jeden z nich spojuje bruslařský ovál se severní ulicí Milady Horákové, druhý pak ovál s ulicí Nad Štolou na západní straně. I mobiliář a veřejné osvětlení jsou v rámci dodržení konceptu totožné s prvky z předchozích etap. 

Obnova je nutná z důvodu zastaralého a nevyhovujícího stavu současných parkových cest, jejich nevhodného trasování a absence mobiliáře.

Informační panel k rekonstrukci


Investor a zadavatel projektové dokumentace: Hl. m. Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP
Projektant: ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o