Na základě sdělení společnosti Pražská plynárenská Distribuce informujeme občany o zahájení rekonstrukce plynovodu v ulici Čechova a v křižovatce s ulicí Nad Královskou oborou. Práce zde budou probíhat postupně ve třech etapách od 17. 6. do 2. 8. 2024. Zároveň dojde také k úpravám křižovatky ulic Čechova a Nad Královskou oborou.

Stavební práce budou mít v dotčených ulicích vliv na částečné omezení provozu a parkování. Aby byl dopad prací pokud možno co nejmenší, je stavební činnost rozdělená do etap. Přestože byla přijata řada doprovodných opatření, nelze se bohužel vyhnout dočasným dopravním omezením. Věnujte proto, prosím, zvýšenou pozornost úpravě dopravního značení v dotčených ulicích.

Odběratelé plynu, u nichž případně dojde ke krátkodobému omezení, jsou společností Pražská plynárenská Distribuce s předstihem informováni o konkrétních termínech včetně uvedení kontaktů, na které se mohou obrátit s případnými dotazy.

Plánované práce jsou prováděny s cílem zajistit bezpečné a plynulé dodávky plynu nejen v oblasti MČ Praha 7.

Pro případné dotazy či připomínky můžete využít kontaktní centrum PPD.

Souběžně s pracemi na rekonstrukci plynovodu budou od července realizovány také úpravy křižovatky ulic Čechova a Nad Královskou oborou. V rámci těchto úprav dojde k vytažení nároží, zkrácení přechodů, zlepšení rozhledů během přecházení a dalším opatřením. Jejich cílem je zvýšit bezpečnost chodců, především pak dětí při cestě na přilehlé hřiště a sportoviště na okraji Stromovky. 

Děkujeme za pochopení a trpělivost v průběhu realizace prací.