archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od soboty 11. 7. 2020 zahajuje Pražská plynárenská Distribuce, a. s. práce na výměně plynovodu v ul. Argentinská. Důvodem této opravy je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu. V průběhu prací bude doprava v dotčeném úseku JatečníDělnická vedena pouze jedním jízdním pruhem v každém směru. Pro vjezd do ulice Tusarova bude vyznačena objízdná trasa po komunikacích: JatečníOsadníTusarova. Plánovaný termín ukončení prací je 23. 7. 2020. 

Provoz MHD v této oblasti nebude omezen a dojde pouze k lokálnímu omezení parkovacích zón.

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Jejím cílem je zajištění bezpečného a plynulého provozu plynovodní distribuční sítě v Praze. Veškeré naše práce jsou předem pečlivě plánovány v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 7, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.


Investorem rekonstrukce je spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zhotovitelem spol. VTslužby, s.r.o.