archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na základě sdělení Pražská plynárenská Distribuce, a. s. informujeme občany o zahájení rekonstrukcí plynovodu v Praze 7.

  • 26. 9. 2022 budou zahájeny práce v ul. Kostelní, které pak budou pokračovat v ul. U Letenského sadu, Letohradská, Ovenecká a okolí. Dokončení prací v této oblasti včetně dokončení finálních povrchů je plánováno do 16. 11. 2022.
  • 29. 9. 2022 budou zahájeny práce v ul. U Uranie v úseku Jankovcova x Na Maninách x U Parního mlýna a následně pak v ul. V Háji, U Průhonu a okolí. Dokončení prací v této oblasti včetně dokončení finálních povrchů je plánováno do 3. 11. 2022.

Přestože byla přijata řada opatření ke snížení dopadů stavebních prací, nelze se bohužel vyhnout některým lokálním omezením. Nezbytná opatření spočívají především v lokálních záborech komunikace, chodníků či parkovacích míst. V této oblasti je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti s ohledem na pohyb pracovníků stavby, stavební techniky a dodržovat upravené dopravní značení.

Odběratelé plynu, u nichž případně dojde ke krátkodobému omezení dodávek, byli s předstihem informováni o konkrétních termínech včetně uvedení kontaktů, na které se mohou obrátit s případnými dotazy.

Pražská plynárenská Distribuce, a. s., se omlouvá za nepříjemnosti spojené s touto nezbytnou rekonstrukcí. Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Pro případné dotazy či připomínky můžete využít kontaktní centrum na www.ppdistribuce.cz

 

Kostelni_Letohradska_etapy a rozsah

U Uranie_rozsah a dopravni omezeni