archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V souvislosti s rekonstrukcí plynovodu v ul. Jana Zajíce v Praze 7 dojde k částečnému omezení provozu v ul. Korunovační. Stavební práce spol. Pražská plynárenská Distribuce zahájí 16. 3. 2023 a hotové budou včetně dokončení finálních povrchů do 7. 4. 2023.

Práce jsou rozděleny do dvou etap tak, aby omezení dopravy a částečná omezení parkovacích zón rezidentů byla v co nejmenším rozsahu.

V  ul. Korunovační dojde k záboru jednoho jízdního pruhu ze tří celkových s tím, že bude zachována průjezdnost jednoho pruhu v každém směru. V dotčené lokalitě dojde také k dočasným lokálním záborům parkovacích zón a také k lokálním omezením chodníků.

Pro rekonstrukci plynovodu v této lokalitě budou částečně využity moderní „bezvýkopové“ technologie, díky kterým se podaří provést plánované práce a přitom zachovat průjezdnost ulice Korunovační. Významně se tím sníží nároky na přesun stavebních hmot, prašnost, hluk a s tím související případné negativní dopady na životní prostředí.

Odběratelé plynu, u nichž případně dojde ke krátkodobému omezení dodávek, byli s předstihem informováni o konkrétních termínech včetně uvedení kontaktů, na které se mohou obrátit s případnými dotazy.

Důvodem oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Společnost Pražská plynárenská Distribuce se omlouvá za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí a prosí o dodržování zvýšené opatrnosti s ohledem na pohyb pracovníků stavby a stavební techniky a respektování dopravního značení.

Zdroj: Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Další informace najdete ZDE.