V úterý 20. října 2020 zahájí Technická správa komunikací (TSK) práce na křižovatce ulic Komunardů x Plynární x Ortenovo náměstí. Jedná se o poslední akci ze série modernizací světelné signalizace v letošním roce.

Součástí prací je modernizace SSZ – světelného signalizačního zařízení (semaforů). Dojde také k úpravě a zúžení prostoru křižovatky, a tím k podstatnému zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců.

Prostorové změny křižovatky budou provedeny provizorně nestavebními úpravami. Upraveno bude vodorovné dopravní značení s integrací opatření pro cyklodopravu. Zároveň dojde ke změně organizace parkování, kdy se zvýší poměr rezidentských míst. 

Uvedení obnovené světelné signalizace do provozu je plánováno do 20. listopadu 2020.

Dopravní omezení: Omezení po etapách, tak aby byl daný úsek vždy průjezdný. Po dobu výstavby bude funkčnost částí SSZ co nejdéle zachována.

 

Termín realizace: 20. 10. 2020 – 20. 11. 2020

Zhotovitel: ELTODO