archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Technická správa komunikací hl. m. Prahy bude v průběhu října a listopadu 2023 rekonstruovat severní chodník v ulici Tusarova v úseku Argentinská – U Garáží. Současný nevyhovující a na mnoha místech záplatovaný povrch nahradí mozaiková dlažba. S tím spojená bude také změna režimu parkování. Místo šikmého stání na chodníku zde budou vozidla parkovat podélně v silnici. Zvýší se rovněž zabezpečení přechodu pro chodce v křižovatce s ulicí Argentinská.

Změna režimu parkování je v rekonstruovaném úseku nutná, jelikož vozidla najíždějící na chodník poškozují dlažbu, způsobují výtluky, strhávají obrubníky a výrazně tak snižují životnost chodníku, který je třeba často opravovat. Přínosem je také to, že po realizaci úprav zde chodci budou mít k dispozici plnohodnotný chodník, kde nebudou muset obcházet špatně zaparkovaná vozidla a který bude bezpečný a pohodlně prostupný pro všechny obyvatele, včetně rodičů s kočárky či osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Uzavírka chodníku proběhne po etapách:

1. etapa: 9. 10. – 5. 11. 2023 – uzavírka severního chodníku vč. parkovacího pásu od ulice Argentinská k vjezdu do vnitrobloku.

2. etapa: 6. 11. – předpoklad 20. 11. 2023 – uzavírka chodníku v úseku od vjezd do vnitrobloku k ulice U Garáží.


Následuje aplikace vodorovného a montáž svislého dopravního značení. 

Dílčí úbytek parkovacích míst spojený se změnou stání z šikmého na podélné v dané lokalitě kompenzují nedávno zřízená parkovací místa v ul. Jateční u vjezdu z ul. Argentinská a nově budované parkování podél Holešovické tržnice.

Děkujeme za pochopení.


Současný stav 

 

Nové parkování u křižovatky Jateční x Argentinská