Technická správa komunikací zahájila v rámci chodníkového programu rekonstrukci v Šimáčkově ulici mezi ulicemi Janovského a Dukelských hrdinů. Jedná se o poslední ze čtyř etap výměny krytu chodníku, místo asfaltu zde bude pražská mozaika. Dojde také ke zvýšení rozhledové vzdálenosti nezbytné k bezpečnému přecházení vozovky. Ukončení prací je naplánováno na 9. 10. 2020.