archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V Praze 7 sídlí organizace, která se postavila proti rakovině mladistvých. Sedmička se zhruba před rokem stala útočištěm iniciativy Fuck Cancer, českého projektu, který se inspiroval celosvětovým konceptem boje proti rakovině dospívajících a mladých dospělých. Pojem je volně používán již od roku 2005 a má vyjadřovat kolektivní aktivní vzdor proti zákeřné nemoci, která se s nikým, koho postihne, nepáře. Místo strachu a apatie se mladí onkologičtí pacienti, nadšení aktivisté a veřejně známé osobnosti snaží prolomit tabu a nahlas zakřičet: Fuck cancer!

Cílem kampaně však není pouze projev vzdoru, ale také podpora onkologických pacientů, jejich rodin, snaha o zlepšení podmínek během léčby a šíření osvěty, protože včasná diagnostika a prevence mohou výrazně pomoci v předcházení nemoci, která se svými oběťmi rozhodně nejedná v rukavičkách. Primárním cílem organizace je osvěta ohledně rakoviny mladých, cílem sekundárním, avšak nikoliv méně důležitým je probuzení empatie v mladých lidech.

Cítit zájem druhých
Empatie totiž bývá často skloňovanou ctností, dojde-li však na lámání chleba, mladí lidé, kteří onemocněli rakovinou, se u svých vrstevníků mnohdy setkávají s apatií. Společnost neví, jak se ke zranitelným lidem s rakovinou chovat, a tak nezřídka raději mlčí. Psychoterapeutka Pavla Doláková, která má mnohaleté zkušenosti s péčí o duše vážně nemocných onkologických pacientů a jejich rodin a zároveň se zapojila do projektu Fuck Cancer, však zdůrazňuje, že pro nemocné je bytostně důležité cítit zájem druhých, vnímat z jejich strany pozitivní impulzy a aktivní komunikaci. Pokud pacient ví, že na něj někdo myslí a zajímá se o něj, je to pro něj nenahraditelným posílením. Empatie má být v rámci projektu vnímána jako respekt vůči druhému, jeho prožívání, jeho pocitům a především jako apel na lidskost.

Důležitost symbolů
Bez podpůrných symbolů by to nebyl skutečný boj, a tak si zakladatelé české iniciativy Fuck Cancer jako symbol pro své aktivity zvolili levandulový cylindr. Má reprezentovat sílu, odvahu a současně má být také projevem podpory mezi mladými lidmi postiženými touto nemocí, jejich ambasadory a podporovateli z řad široké veřejnosti. Laskavá levandulová barva prochází celým projektem a mladé onkologické pacienty, před nimiž se často zavírají dveře do normálního života, který vedou jejich vrstevníci, pomyslně doprovází spolu se stylovým cylindrem po jejich nelehké cestě. Jako symbol vůle k boji jim také pomáhá najít jiné dveře, jiný pohled na vlastní život. Symbolem je i samotný název kampaně – její iniciátoři zdůrazňují, že nemají problém s vulgárním slovem „fuck“, nýbrž se slovem „cancer“ (rakovina). Název organizace by se tedy dal interpretovat jako hledání verbální zbraně na tabuizovaný výraz „rakovina“. A žádné slovo by nemohlo posloužit tak dobře jako univerzální anglický vulgarismus „fuck“. V kampani se pak objevují i další anglické výrazy jako soldiers (vojáci), heroes (hrdinové), love (láska) a podobně. Jsou nejen projevem odhodlanosti bojovat, ale také výrazovým pojítkem mladé generace. V aktivistech z Fuck Cancer je cítit nezvykle silná kombinace pokory, vděku a vzdoru. Pacienti, kteří přežijí, často naprosto přehodnotí své životní plány.

Rakovina nepostihuje jen starší
Nejvíce ohroženou skupinou mladých onkologických pacientů jsou lidé ve věku 15–24 let. V České republice každý rok onemocní rakovinou kolem 450 náctiletých a mladých dospělých. To není malé číslo, a obvyklá představa, že mladých se rakovina netýká, může být tedy značně zavádějící. Mladí lidé se mnohdy stydí, a tak se při podezření na rakovinu vydají k lékaři až v jejím pokročilém stadiu, nebo výrazně podceňují prevenci, případně mají jednoduše nedostatek informací. Zdraví berou ve svém věku jako status quo a nádory většinou nebolí, takže na sebe přímo neupozorní. To všechno ale může vést ke komplikacím už tak komplikovaného stavu. Situaci nenahrává ani skutečnost, že náctiletí a mladí dospělí mívají také velice specifické typy nádorů. U dívek v ČR zabírá první příčky Hodgkinův lymfom (zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin) nebo karcinom štítné žlázy, chlapce zase nejčastěji postihují nádory varlat. Dále se u mladých vyskytují melanomy, nádory ovarií, mozku, sarkomy kostí a měkkých tkání.

Zapoj se i ty
Do iniciativy Fuck Cancer se zapojují také garanti z řad odborné veřejnosti a svou ruku k dílu přiložila i onkoložka s dlouholetou praxí v oblasti léčby nádorových onemocnění dětí a mladistvých MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Ta zdůrazňuje právě nutnost podpory této v rámci onkologických pacientů opomíjené věkové skupiny, zasazuje se o zvyšování povědomí a problematice nádorových onemocnění, možnostech prevence, nutnosti včasné diagnózy a v neposlední řadě také důležitosti psychické podpory mladých pacientů. Protože psychická vyrovnanost člověka bojujícího s takto zákeřnou nemocí je jedním z hlavních pilířů umožňujících úspěšnou léčbu. Organizace Fuck Cancer je připravena pomoci všem, kteří se s touto nemocí potýkají. Její práce je obdivuhodná a potřebná, takže pokud máte zájem se jakkoliv zapojit, neváhejte kontaktovat ambasadory s levandulovým cylindrem.