Členové výboru:

Předseda: Mgr. Jiří Hejnic,
Členové:  Ing. Karel Štolc, CSc., Ing. Lukáš Volf, Jan Svoboda, Petr Kantor
Tajemník: Ivana Marešová

Rámcový plán

 

Přehled zasedání:

Leden (7. 1.)

Únor (11.2)

Březen (18.3)

Duben (29.4)

Červen (3.6)

Srpen (26.8)

Září (23.9)

Říjen (21.10)

Listopad (18.11)