PRAHA 7 SOBĚ
www.praha7sobe.cz

Mgr. Jan Čižinský CizinskyJ@praha7.cz

MgA. Hana Treštíková

TrestikovaH@praha7.cz

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

BiegelR@praha7.cz

Ing. Kamil Vavřinec Mareš

MaresKV@praha7.cz

Pavel Vyhnánek, M. A.

VyhnanekP@praha7.cz

Pavel Zelenka

ZelenkaP@praha7.cz

Ing. Aleš Navrátil

NavratilA@praha7.cz

Ing. Jakob Hurrle

HurrleJ@praha7.cz

Ing. Karel Štolc, CSc.

StolcK@praha7.cz

Ing. Jiří Štěpán

StepanJ@praha7.cz

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová

BurgerovaL@praha7.cz
RNDr. Pavel Řepa RepaP@praha7.cz

Mgr. Hana Šišková

SiskovaH@praha7.cz

Martin Tománek

TomanekM@praha7.cz

Sylva Svobodová

SvobodovaS@praha7.cz

Mgr. Jiří Knitl

KnitlJ@praha7.cz
Mgr. Marcela Kravcic Janečková JaneckovaM@praha7.cz

 

Občanská demokratická strana ve spolupráci se Stranou svobodných občanů a se Stranou soukromníků ČR
www.ods.cz, www.svobodni.cz, www.soukromnici.cz

Petr Kantor KantorP@praha7.cz
Mgr. Tomáš Bartovský BartovskyT@praha7.cz
Mgr. Simona Šonová, MBA SonovaS@praha7.cz
JUDr. Tomáš Vavřinec VavrinecT@praha7.cz


Piráti a Zelení Praha 7
www.piratizeleni7.cz

 

Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

MirovskyO@praha7.cz

František Vosecký

VoseckyF@praha7.cz

Pavel Tauer

TauerP@praha7.cz

 

TOP 09 a STAN
www.top09.cz, www.starostove-nezavisli.cz

Mgr. Jiří Hejnic HejnicJ@praha7.cz
Bc. Lukáš Tůma  TumaL@praha7.cz

 

Bez politické příslušnosti

Ing. Michal Hašek HasekM@praha7.cz
Jan Svoboda SvobodaJ@praha7.cz