Organizační řád Úřadu MČ P7

 1. 7. 2023

Pracovní řád Úřadu MČ P7

1. 1. 2022

Provozní řád budovy U Průhonu 38

20. 5. 2020

Kontrolní řád

1. 9. 2015

Jednací řád Komisí Rady MČ P7

1. 2. 2023

Jednací řád Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7

7. 11. 2022

Jednací řád Rady MČ P7

15. 2. 2023

Jednací řád Zastupitelstva MČ P7

22. 6. 2020

Volební řád Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volbu členů rady MČ Praha 7

7. 11. 2022

Spisový a skartační řád Úřadu MČ Praha 7

 1. 1. 2021

Jednací řád Redakční rady časopisu městské části Praha 7 Hobulet 


1. 3. 2023