Pracovní řád Úřadu MČ P7

1. 7. 2018

Kontrolní řád

1. 9. 2015

Jednací řád komisí Rady MČ P7

14. 11. 2018

Jednací řád Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7

8. 4. 2019

Jednací řád Rady MČ P7

10. 10. 2017

Jednací řád Zastupitelstva MČ P7

12. 11. 2018

Volební řád Zastupitelstva MČ Praha 7

12. 11. 2018

Organizační řád Úřadu MČ P7

1. 7. 2019