Organizační řád Úřadu MČ P7

 1. 7. 2020

Pracovní řád Úřadu MČ P7

1. 7. 2018

Provozní řád budovy U Průhonu 38

20. 5. 2020

Kontrolní řád

1. 9. 2015

Jednací řád komisí Rady MČ P7

14. 11. 2018

Jednací řád Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7

8. 4. 2019

Jednací řád Rady MČ P7

17. 3. 2020

Jednací řád Zastupitelstva MČ P7

22. 6. 2020

Volební řád Zastupitelstva MČ Praha 7

12. 11. 2018