Pracovní řád Úřadu MČ P7

1.07.2018

Kontrolní řád

1.09.2015

Jednací řád komisí Rady MČ P7

14.11.2018

Jednací řád Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7

8.4.2019

Jednací řád Rady MČ P7

10.10.2017

Jednací řád Zastupitelstva MČ P7

12.11.2018

Volební řád Zastupitelstva MČ Praha 7

12.11.2018

Organizační řád Úřadu MČ P7

1.1.2019