Odbor kultury a sportu (OKS) podporuje a propaguje kulturu a sport v Praze 7. Zajišťuje koordinaci projektu Art District 7. Spolupracuje s kulturními, vzdělávacími a sportovními organizacemi. Zajišťuje agendu ohledně dotací v oblasti kultury a sportu. Na úseku občanských záležitostí se stará o čestná občanství, jubilea občanů, vítání dětí a akce pro seniory. Úsek zahraniční spolupráce má zase na starosti zahraniční reprezentační akce, zahraniční spolupráci a komunikaci s cizinci. 


Odbor kultury a sportu – OKS

Úsek kultury:

V přenesené působnosti:

 • V oblasti přenesené státní správy zajišťuje úsek autorského zák. č. 121/2000 Sb.
 • Vede přestupkové řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. na úseku kultury.
 • Vede evidenci válečných hrobů a pietních míst podle zákona č.122/2004 Sb.
 • Zajišťuje vedení kroniky obce vyplývající ze zákona č.132/2006 Sb.

 

V rámci samosprávy:

 • Podporuje, zajišťuje a propaguje rozvoj kultury v Praze 7.
 • Vytváří předpoklady pro rozvíjení zájmových a uměleckých aktivit, a to z hlediska organizačního i finančního.
 • Ve spolupráci s kulturními organizacemi a dalšími subjekty v rámci kulturních aktivit pro občany organizuje a koordinuje kulturní akce.
 • Spolupracuje s kulturními organizacemi v Praze 7.
 • Podává informace z oblasti kultury, historie, památek.
 • Zajišťuje agendu Kulturní komise Rady MČ Praha 7.
 • Zajišťuje podklady pro rozpočet na úseku kultury, realizuje jeho účelné využívání, spolupracuje s ekonomkou odboru OEK pro oblast kultury.
 • Zajišťuje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady na úseku kultury.
 • Spolupracuje s ostatními odbory Úřadu.
 • Dotační činnost v oblasti kultury.
 • Spolupracuje s odborem kultury MHMP, MK ČR, NIPOS.
 • Čestná občanství.

 

Úsek občanských záležitostí:

 • Vede ucelenou agendu oblasti občanských záležitostí v rámci samostatné působnosti obcí, měst a územních orgánů.
 • Zajišťuje podklady pro rozpočet na úseku občanských záležitostí, realizuje jeho účelné využívání, spolupracuje  s ekonomkou OEK pro oblast občanských záležitostí.
 • Eviduje, připravuje a realizuje akce v rámci významných životních jubileí občanů (70, 75, 80, 85, 90 a více let) – ve spolupráci se starostou městské části a dobrovolným aktivem z řad občanů.
 • U příležitosti výjimečných jubileí organizuje přijetí u starosty MČ Praha 7 nebo za jeho účasti návštěvu v domácnosti jubilantů.
 • Vyhledává, vede a průběžně proškoluje dobrovolné spolupracovníky z řad občanů (aktiv), pomáhajících při realizaci jubileí – návštěvy jubilantů.
 • Organizuje slavnostní akty vítání dětí do života v obřadní síni městské části.
 • Na základě požadavků rodin realizuje v obřadní síni nebo v domácnosti též významná výročí sňatků (zlaté, diamantové, platinové případně smaragdové či kamenné svatby).
 • Zajišťuje či se spolupodílí se na zajištění kulturních, sportovních, zájmových a volnočasových akcí pro seniory.

Úsek sportu:

 • Podporuje, zajišťuje a propaguje rozvoj sportu v Praze 7.
 • Ve spolupráci se sportovními jednotami a dalšími subjekty v rámci sportovních aktivit pro občany organizuje a koordinuje sportovní akce.
 • Zajišťuje podklady pro rozpočet na úseku sportu, realizuje jeho účelné využívání, spolupracuje s ekonomkou odboru OEK pro oblast sportu.
 • Spolupracuje při rozvíjení sportovní činnosti na školách a ve školských zařízeních.
 • Spolupracuje se vzdělávacími a sportovními organizacemi v Praze 7.
 • Zajišťuje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady na úseku sportu.
 • Zajišťuje agendu Sportovní komise Rady.
 • Dotační činnost v oblasti sportu.
 • Spolupracuje s ostatními odbory Úřadu.
 • Spolupracuje s odborem školství, mládeže a sportu MHMP, NSA, AŠSK, DDM.

 

Úsek zahraniční spolupráce:

 • Vykonává úkoly vyplývající z písemného a osobního styku vedoucích OKS a KST se zahraničními hosty, zahraničními organizacemi, institucemi, poslanci a členy Zastupitelstva a občany.
 • Zabezpečuje organizačně a věcně zahraniční reprezentační akce představitelů MČ Praha 7 včetně zpracování podkladů.
 • Plní úkoly uložené mu starostou MČ Praha 7 a vedoucím OKS.
 • Zajišťuje podklady pro rozpočet na úseku zahraniční spolupráce, realizuje jeho účelné využívání, spolupracuje s ekonomkou odboru OEK pro oblast zahraničních vztahů.
 • Spolupracuje při zpracování podkladů pro vypracování a předkládání materiálů týkajících se zahraniční spolupráce na jednání Rady a Zastupitelstva.
 • Komunikuje s cizinci žijícími v Praze 7 a pomáhá jim řešit záležitosti vztahující se k činnosti Úřadu.
 • Aktivně spolupracuje se všemi odbory v rámci zahraniční spolupráce.
 • Ve spolupráci s oddělením komunikace spravuje cizojazyčnou verzi internetových stránek MČ Praha 7.
 • Má na starosti dotační činnost v oblasti zahraniční spolupráce.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz
dveře 7.03

Philippová Kristýna, Bc., DiS.

referentka
tel. +420220144014
gsm. +420603574459
PhilippovaK@praha7.cz
dveře 7.01

Louthanová Alena

referentka
tel. +420220144222
gsm. +420605847883
LouthanovaA@Praha7.cz
dveře 7.01

Václavovic Stanislav, Bc.

referent
tel. +420220144150
gsm. +420604435268
VaclavovicS@Praha7.cz
dveře 7.02

Drobný Jaroslav, Bc.

referent
tel. +420220144239
gsm. +420733466792
DrobnyJ@praha7.cz
dveře 7.02