Oddělení účetnictví zdaňované činnosti (OÚZČ) zajišťuje účetní operace zdaňované činnosti včetně daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob za MČ Praha 7.


 • Zajišťuje veškeré účetní operace spojené s vedením účetnictví zdaňované činnosti – odděleně od činnosti hlavní.
 • Zodpovídá za řádné zaúčtování vypočtené daně z příjmu do příslušného účetního období na základě písemného příkazu odboru majetku.
 • Zajišťuje ve spolupráci s daňovým poradcem daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za MČ Praha 7.
 • Měsíčně zajišťuje zpracování řádného, případně opravného nebo dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a zpracování kontrolního hlášení dani z přidané hodnoty.
 • Zabezpečuje daňovou doloženost k dani z přidané hodnoty.
 • Provádí veškeré účetní operace týkající se daně z přidané hodnoty v rámci hlavní rozpočtové a zejména vedlejší zdaňované činnosti MČ Praha 7.
 • Provádí průběžně namátkové kontroly účetních dokladů po obsahové i věcné stránce u správní firmy 7U s.r.o., týká se oblasti účtované na základě mandátní smlouvy.
 • Metodicky řídí účetnictví příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7 v rámci požadavků stanovených v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.
 • Zabezpečuje vztah s FÚ Praha 7 v oblasti daně z přidané hodnoty.
 • Účtuje o všech finančních operacích týkajících se zón placeného stání – ZPS.
 • Zajišťuje kontrolu a účtování pokladní služby MČ Praha 7 za zdaňovanou činnost.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor ekonomický - oddělení účetnictví zdaňované činnosti
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Vojtěchová Pavla

vedoucí oddělení
tel. +420220144250
gsm. +420777139606
VojtechovaP@Praha7.cz
dveře 6.10a

Bubníková Ludmila

účetní
tel. +420220144048
BubnikovaL@Praha7.cz
dveře 6.10a

Morcová Olga

účetní
tel. +420220144195
MorcovaO@Praha7.cz
dveře 6.10a