Oddělení rozpočtu (OR) metodicky řídí, organizuje, koordinuje a zajišťuje sestavení rozpočtu městské části. Ve spolupráci s ostatnímu odbory průběžně kontroluje plnění rozpočtu, navrhuje provedení rozpočtových opatření a rozpočtových úprav. Zajišťuje hospodaření s prostředky bankovních účtů.


Oddělení rozpočtu – OR

  • Metodicky řídí, organizuje, koordinuje a zajišťuje sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a ročních rozpočtů MČ Praha 7 na základě předložených podkladů od odvětvových odborů a příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7.
  • Sestavuje podrobný rozpočet příjmů a výdajů MČ Praha 7 na běžný rok a zabezpečuje jeho zpracování.
  • Navrhuje a rozepisuje závazné a orientační ukazatele a limity, navrhuje a provádí opatření k zajištění rozpisu a plnění rozpočtu.
  • Zpracovává rozpis finančních prostředků schváleného rozpočtu na příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 7.
  • Navrhuje provedení rozpočtových opatření a rozpočtových úprav.
  • Organizuje ve spolupráci s odvětvovými odbory a příspěvkovými organizacemi kontrolu plnění rozpočtu MČ Praha 7.
  • Sleduje a hodnotí vývoj rozpočtového hospodaření v průběhu roku a konečné výsledky hospodaření včetně finančního vypořádání za uplynulý rok.
  • Provádí analýzu hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7.
  • Zajišťuje hospodaření s prostředky bankovních účtů ve smyslu přijatých usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7.
  • Předkládá do Rady a Zastupitelstva zprávy o sestavě rozpočtu, jeho plnění a vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha 7 – závěrečný účet.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor ekonomický - oddělení rozpočtu
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Zelinka Jan, Ing.

vedoucí oddělení
tel. +420220144040
gsm. +420605416324
ZelinkaJ@Praha7.cz
dveře 6.06

Přenosilová Ivana

finanční referentka
tel. +420220144114
gsm. +420775159669
PrenosilovaI@Praha7.cz
dveře 6.05a

Sanitráková Miluše

finanční referentka
tel. +420220144148
gsm. +420770102098
SanitrakovaM@Praha7.cz
dveře 6.05a

Křtěnová Drahomíra

finanční referentka
tel. +420220144109
gsm. +420778436093
KrtenovaD@Praha7.cz
dveře 6.05a

Hrochová Jana, Bc.

finanční referentka
tel. +420220144113
gsm. +420704244844
HrochovaJ@Praha7.cz
dveře 6.05a