archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Pražští radní rozhodli o variantě rekonstrukce Libeňského mostu a zároveň zrušili dvoumiliardovou zakázku na demolici mostu a stavbu nového rozšířeného, kterou plánovala předchozí koalice. Na doporučení Kloknerova ústavu při ČVUT dojde během rekonstrukce k výměně konstrukce rámových předpolí a k zesílení obloukové části mostu vysokohodnotným betonem. Unikátní most s kubistickými prvky se dočká první kompletní opravy od svého otevření v roce 1928.

„Kloknerův ústav zvažoval ekonomickou náročnost, dobu výstavby a dosažení zatížitelnosti. Na stůl jsme dostali všechna fakta, podle kterých jsme se rozhodli pro konkrétní variantu rekonstrukce. Studie jasně ukázala, že můžeme zachovat cenné detaily jako lampy a schodiště, maximum autentických materiálů a konstrukčních prvků a zároveň dosáhnout dlouhé životnosti mostu,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr. Rekonstrukce mostu by měla podle studie trvat zhruba dva roky a náklady na ni se pohybují okolo 500 milionů korun.

V usnesení současně radní zrušili zadávací řízení na demolici a nový most. „Definitivně jsme odmítli zbourání mostu a dvoumiliardovou zakázku na rozšíření a stavbu nového mostu, které při možnosti citlivé rekonstrukce nedávaly smysl,“ vysvětlil Adam Scheinherr.

Koalice se k opravě mostu zavázala ve svém programovém prohlášení. V listopadu 2018 zadala Kloknerovu ústavu vypracovat studii. Odborníci pod vedením ředitele doc. Jiřího Kolíska připravili čtyři varianty rekonstrukce a z nich doporučili tu s výměnou konstrukce rámových předpolí a zesílením obloukové části mostu. V souladu s doporučením odborníků pak Výbor pro dopravu a pražští radní rozhodli o realizaci právě této varianty. Během rekonstrukce dojde k odtěžení a výměně zásypu klenbových pasů včetně opravy hydroizolací, odvodnění, rekonstrukce roznášecí betonové desky pod vozovkou a současně k zesílení klenbových pasů nadbetonávkou.

„Vyřešení budoucnosti Libeňského mostu a časový horizont rekonstrukce má dopad na celou lokalitu Palmovky a jejího rozvoje, proto se jedná o klíčovou městskou investici. Funkční a opravený most vrátí život a umožní dopravní plnohodnotné dopravní napojení lokalit zejména na straně Prahy 8 a jistě pomůže iniciovat další městské i soukromé investice,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček. 

Libeňský most je ve velmi špatném stavu, do nosné konstrukce zatéká a rámové konstrukce na předpolích jsou provizorně podepřeny. Architektonicky bezcenná předmostí budou muset být vzhledem k havarijnímu stavu plně nahrazena, a to buď kopií, nebo se postaví podle původních nákresů architekta Janáka či podle doporučení architektů a urbanistů.

„Pravidelně teď most kontrolujeme a zajišťujeme jeho údržbu včetně provizorního podepření. Ještě letos také začneme s prvními opravami, na které využijeme původní stavební povolení a které celou rekonstrukci urychlí. Za provozu dojde k osazení jímek okolo pilířů a ty spolu se základy budou opraveny a zesíleny,“ doplnil Adam Scheinherr.

Během celkové rekonstrukce klenbové části se bude muset most uzavřít pro dopravu. Přerušení dopravy ukázaly jako nutné všechny čtyři varianty předložené Kloknerovým ústavem a je odhadováno od konce roku 2021.