V trojské Botanické zahradě můžete do 21. srpna 2022 navštívit výstavu fotografií s názvem Botanická putování Kyprem. Výstava navazuje na knihu kurátora Petra Hanzelky, v níž popisuje své zážitky z opakovaných botanických expedic. Kypr představuje především jako místo s podivuhodným rostlinným bohatstvím, které se jinde nevyskytuje, kyperskou přírodu ukazuje ve třech různých ročních obdobích a přibližuje výrazné proměny, kterými tamní vegetace prochází.

Pozornost je věnována také fenoménu kulturní krajiny ve Středozemí, která už po několik tisíciletí ovlivňuje činnost člověka a která ostrov přetvořila do podoby, jakou známe dnes.

Výstavu najdete v expozici Středozemí a v Ornamentální zahradě, nejlepší trasa vede od zastávky autobusu 112 Zoologická zahrada, vstup z ul. Nádvorní. 
Další info o výstavě a vstupenky online.